Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

V nedeľu 14. júna 2009 sa na bratislavskom Primaciálnom námestí uskutočnila svätá omša pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej, po ktorej nasledovala procesia cez mesto ku Kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička). Hlavným celebrantom bolo apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana, pričom homíliu predniesol bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Homíliu bratislavského arcibiskupa prinášame v plnom znení...

Škola Pavlovho slova

V Katedrále sv. Martina arcibiskup Stanislav Zvolenský približoval veriacim Pavlove texty.

Bratislavská arcidiecéza pripravila v Roku sv. Pavla duchovný program s názvom Škola Pavlovho slova. Každú prvú stredu v mesiaci o 20.00 v Katedrále sv. Martina približoval arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský Pavlove texty formou Lectio divina.

Stránky