Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Zomrel kňaz Pavol Bachan

V piatok dňa 18. júna 2010 zomrel v ranných hodinách vo veku 84 rokov kňaz Pavol Bachan. Po vysvätení za kňaza dňa 24. augusta 1951 pôsobil ako kaplán v bratislavskom Dóme svätého Martina, vo farnostiach Dolná Krupá, Šaštín – Stráže a Topoľčany. Administrátorom bol vo farnostiach Veľké Krškany, Šipice, Krškany, Drahovce a Čeladice. Výpomocným duchovným bol v Záhorskej Bystrici, odkiaľ koncom roku 2006 odšiel na odpočinok.

Ukončenie Roka kňazov v bratislavskej Katedrále sv. Martina

V piatok 10. júna 2010 predpoludním sa v bratislavskej Katedrále svätého Martina zhromaždili dekani a kňazi Bratislavskej arcidiecézy, aby spolu s hlavným celebrantom, arcibiskuopom-metropolitom Mons. Stanislavom Zvolenským slávnostne ukončili Rok kňazov, vyhlásený pápežom Benediktom XVI. Vedľa hlavného oltára bola k úcte vystavená relikvia arského farára, svätého Jána Vianneya.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

V nedeľu 6. júna 2010 predpoludním sa na bratislavskom Primaciálnom námestí uskutočnila slávnostná svätá omša pri príležitosti sviatku Kristovho Tela a Krvi. Hlavným celebrantom bol pápežský nuncius Mons. Mario Giordana, homíliu predniesol bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Po svätej omši sa uskutočnila procesia ulicami Bratislavy.

Homíliu bratislavského arcibiskupa Zvolenského prinášame v plnom znení...

Homília bratislavského arcibiskupa na omši za obete leteckého nešťastia pri Katyni

V utorok 13. apríla 2010 sa v bratislavskej Katedrále svätého Martina uskutočnila sv. omša za obete leteckého nešťastia pri Katyni, pri ktorom zahynul poľský prezident Lech Kaczyński a ďalší významní predstavitelia Poľskej republiky. Bohoslužbe predsedal bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý sa v homílii prihovoril prítomným kňazom, rehoľníkom i ostatným veriacim. Homíliu prinášame v plnom znení...

Veľkonočný koncert v Katedrále svätého Martina

V nedeľu 28. marca 2010 sa v Katedrále svätého Martina o 15.00 hodine v spolupráci Arcibiskupského úradu v Bratislave a Slovenskej filharmónie uskutočnil koncert, v rámci ktorého bolo uvedené dielo Josepha Haydna Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži.
Katedrálny zbor sv. Martina viedol zbormajster Dušan Bill a Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala dirigent Ewalda Danela.
Meditácie k siedmym posledným vetám ukrižovaného Ježiša Krista, ktoré predniesol bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, prinášame v plnom znení...

Stránky