Svätomartinské trojdnie 2012

Pridal dňa

Počas konania Trojdnia sú priebežne dopĺňané informácie a záznamy homílií z jednotlivých dní.

Pri príležitosti sviatku sv. Martina, patróna katedrálneho chrámu i celej našej Bratislavskej arcidiecézy, sa od 9. do 11. novembra 2012 koná už tradičné Svätomartinské trojdnie.
Celé podujatie, ktorého hlavnou témou je Odkaz sv. Martina pre Rok viery, je taktiež súčasťou aktivít prebiehajúcich v rámci Roku viery.

 
Program Svätomartinského trojdnia v roku 2012:

piatok 9. novembra 2012
18.30: Svätá omša s príhovorom na tému "Verím v Boha Otca" s podtitulom "Svätý Martin ako vzor prijímania a odovzdávania Božej otcovskej lásky", na ktorej bude hosťom a slávnostným kazateľom Mons. Marián Bublinec, diecézny administrátor Banskobystrickej diecézy.
Audio záznam homílie Mons. Mariána Bublinca je k dispozícii na prevzatie vo fomáte mp3 (20MB, 128kbps).
 
sobota 10. novembra 2012
18.30: Svätá omša s príhovorom Mons. Ján Oroscha, apoštolského administrátora Trnavskej arcidiecézy, na tému "Verím v Ježiša Krista" s upresnením "Svätý Martin ako vzor nasledovania Ježiša Krista“;
 
nedeľa 11. novembra 2012
10.30: Slávnostná svätá omša, pri ktorej prednesie slávnostnú homíliu bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský na tému "Verím v Ducha Sväteho" s podtitulom "Svätý Martin ako vzor vnímavosti voči hlasu Ducha Svätého".

V nedeľu 11. novembra 2012 - v deň sviatku sv. Martina - sa v celej Bratislavskej arcidiecéze bude čítať pastiersky list otca arcibiskupa a tiež sa uskutoční vo všetkých farnostiach arcidiecézy tradičná Svätomartinská dobročinná zbierka. Jej výťažok bude použitý na zakúpenie prístrojového vybavenia škôl pre slabozrakých a nevidomých v Bratislave a v Levoči.

Doplnené: Pastierky list Mons. Stanislava Zvolenského je k dispozícii na prevzatie v prílohe.

__________
Foto: Peter Zimen, TK KBS