Tlačové správy

Tlačové správy, vyhlásenia a stanoviská.

Tlačová správa k organizácii odbornej konferencie na tému „Reštaurovanie sakrálnych pamiatok v slovensko-maďarskom pohraničí"

Konferencia bola realizovaná v rámci projektu:
Two temples, one heritage (Dva kostoly, jedno dedičstvo) TWO-ONE

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza v rámci projektu TWO-ONE (kód projektu SKHU/1902/1.1/021) organizovala odbornú konferenciu dňa 10.06.2022 od 08.30 hod. v priestoroch Auly Benedikta XVI., Kapitulská 24, Bratislava.

Predseda KBS: Ignorovanie požiadaviek Cirkvi sa stalo neudržateľné

Výkonná moc v krajine obmedzila náboženskú slobodu neprimeraným spôsobom. Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský to dnes napísal ministrovi financií a poverenému ministrovi zdravotníctva Eduardovi Hegerovi. Ignorovanie zásadných požiadaviek Cirkvi sa stalo neudržateľné. Je zbytočné rozoberať, pod akým tlakom sme celé mesiace - od ľudí, ktorí si žiadajú aspoň najzákladnejšiu duchovnú starostlivosť. Takú, ktorá sa jednoducho nedá poskytnúť cez televízor, zdôraznil arcibiskup Zvolenský. List predsedu KBS, za ktorým stoja všetci slovenskí biskupi, prinášame v plnom znení.

Brány milosrdenstva v Bratislavskej arcidiecéze

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vydal dekrét, ktorým vychádzajúc z buly Svätého Otca Františka Misericordiae vultus určil na území Bratislavskej arcidiecézy chrámy, na ktorých budú Brány milosrdenstva pre získanie daru odpustkov počas mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva. Otvoria sa na Tretiu adventnú nedeľu – 13. decembra 2015.

Zmena vlastníctva budovy školy na Jesenského v Bratislave

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Martina (ďalej len „Farnosť sv. Martina“) si uplatňovala reštitučný nárok k budove školy na Jesenského ulici v Bratislave už od roku 1995. Keďže nedošlo k dohode o vydaní nehnuteľnosti s Hlavným mestom Bratislava, bola Farnosť sv. Martina nútená uplatniť svoj nárok súdnou cestou. Súdny spor bez zavinenia Farnosti sv. Martina trval viac ako 14 rokov. Súdy definitívne potvrdili vlastnícke právo Farnosti sv. Martina k budove školy v roku 2010.

Stránky