Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Deň modlitieb za synodu

Pri príležitosti Dňa modlitieb za synodu, ktorý je stanovený na 31. mája 2023, otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v tento deň srdečne pozýva do mariánskej svätyne v Šaštíne na modlitbu a svätú omšu obetovanú na tento úmysel.

Modlitba za synodu začne Eucharistickou adoráciou o 17.00, po ktorej bude o 18.00 nasledovať slávenie svätej omše.

Pamätajme aj vo svojich osobných modlitbách na prosbu o požehnanie pre celú Cirkev a pre prebiehajúci synodálny proces.

Modlitba večerných chvál

Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev srdečne všetkých pozývajú na modlitbu večerných chvál, ktorá sa koná každý tretí štvrtok v mesiaci v uršulínskom kostole Loretánskej Panny Márie.

Program: o 17.30 adorácia, o 18.00 večerné chvály (vešpery)

Púť detí do Marianky

Srdečne pozývame deti aj s animátormi a katechétmi, príp. rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 20. mája. Témou púte bude: Krajší svet s Máriou.

Bližšie informácie o púti s možnosťou prihlásenia (do 13. mája) sú k dispozícii na webovej stránke erko.sk/putdeti.

Slávnostná procesia k úcte Božieho milosrdenstva

Srdečne pozývame na slávnostnú procesiu k úcte Božieho milosrdenstva, ktorá sa začne 16. apríla o 15.00 v Kostole sv. Cyrila a Metoda krátkou liturgiou.
Následne pôjde procesia cez Križkovú a Hlbokú cestu do Lurdskej jaskyne.
Slávnosť vrcholí v Kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii adoráciou k Oltárnej sviatosti a o 17.00 slávnostnou svätou omšou, ktorú bude celebrovať otec biskup Mons. Jozef Haľko.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na plagáte v prílohe.

Veľkonočné slávenia v Katedrále sv. Martina v Bratislave

Liturgické prežívanie Veľkého týždňa a slávenie mystéria vykupiteľskej obety i víťazstva Pána v obradoch Veľkonočného trojdnia má byť ovocím pôstneho putovania spoločenstva veriacich našej arcidiecézy. Zároveň je vyjadrením radosti v živej viere z Kristovho víťazstva na dreve kríža a posvätenia i moci Ducha Svätého, ktorého sa nám z vykúpenia neustále dostáva. Srdečne všetkých pozývame sláviť veľkonočné sviatky v Katedrále sv. Martina v Bratislave spolu s otcom arcibiskupom a spoločenstvom veriacich.

Stránky