Obnova a reštaurovanie

Projekty obnovy a reštaurovania historických budov a chrámov, ktoré sú vo vlastníctve Bratislavskej arcidiecézy.
Informácie o reštaurátorských a renovačných projektoch realizovaných v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej arcidiecézy.

TWO-ONE - reštaurovanie epitafov v krypte Katedrály svätého Martina

Bratislavská arcidiecéza zreštauruje štrnásť mramorových náhrobných kameňov (epitafov) v Arcibiskupskej krypte v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Ide o jeden z výstupov projektu Two temples, one heritage (Dva kostoly, jedno dedičstvo / TWO-ONE). Spolupracuje na ňom s Farnosťou sv. Márie Kráľovnej a sv. Gottharda v maďarskom meste Mosonmagyaróvár.

Realizácia projektov za podpory hlavného mesta SR Bratislavy z Grantového programu Ars Bratislavensis

V roku 2019 Bratislavská arcidiecéza realizovala dva projekty s podporou hlavného mesta SR Bratislavy z Grantového programu Ars Bratislavensis, ktorý sa orientuje na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v Slovenskej republike a v zahraničí.

Realizované projekty obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok

V roku 2011 Bratislavská arcidiecéza realizovala štyri projekty s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z dotačného programu Obnovme si svoj dom, ktorý je určený na podporu projektov obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.