Voľné pracovné miesta

Aktuálne informácie o voľných pracovných miestach a výberových konaniach v rámci Arcibiskupského úradu i v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej arcidiecézy (napr. Arcidiecézneho školského úradu a pod.).

Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Voľné miesta učiteľov pre 1. stupeň základnej školy na novovznikajúcej základnej škole vo Hviezdoslavove

Novovznikajúca Cirkevná základná škola sv. Martina vo Hviezdoslavove hľadá učiteľov pre 1. stupeň základnej školy.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.