Voľné pracovné miesta

Aktuálne informácie o voľných pracovných miestach a výberových konaniach v rámci Arcibiskupského úradu i v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej arcidiecézy (napr. Arcidiecézneho školského úradu a pod.).

Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Oznámenia o voľných pracovných miestach
 
Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II., Osloboditeľská 27, Bratislava, prijme
- učiteľa/učiteľku 1. stupňa základnej školy,
- pedagogického asistenta/asistentku.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.