Rok modlitieb za farnosti

Podujatia a aktivity konané v rámci Roka modlitieb za farnosti Bratislavskej arcidiecézy, ktorý prebieha od 10. marca 2021 do 13. marca 2022.

Rok modlitieb za farnosti nadväzuje na Rok modlitieb za nové kňazské povolania a Rok modlitieb za kňazov, ktoré boli slávené pri príležitosti 11. a 12. výročia vzniku našej arcidiecézy. Spoločenstvo miestnej cirkvi, ktorou je arcidiecéza, tak i naďalej túži napĺňať slová Pána Ježiša: „kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Lk 18,20).

Modlitba za farnosť - plugin pre WordPress

Plugin/modul pre redakčný systém WordPress, prostredníctvom ktorého je možné na webových stránkach zobrazovať aktuálny úmysel modlitby za farnosti, je k dispozícii na stránke:

WordPress/Plugin/Modlitba za farnosť.

Plugin je určený pre farnosti, ktoré majú vytvorené webové stránky prostredníctvom redakčného systému WordPress a chceli by bez zásahu programátora zobrazovať modlitbu za farnosti na svojich webových stránkach.