Rok modlitieb za kňazov

Pridal dňa

Pri príležitosti 12. výročia vzniku Bratislavskej arcidiecézy vyhlásil acribiskup - metropolita Mons. Stanislav Zvolenský Rok modlitieb za kňazov v Bratislavskej arcdiecéze, ktorý prebieha od 14. februára 2020 do 14. februára 2021.

Rok modlitieb za kňazov a nadväzuje na Rok modlitieb za nové kňazské povolania, slávený pri príležitosti 11. výročia vzniku našej arcidiecézy a končiaci 14. februára 2020.

Mons. Stanislav Zvolenský vyhlásil Rok modlitieb za kňazov formou pastierskeho listu, z ktorého vyberáme:

Mať medzi sebou kňaza, ktorý pokojne a s radosťou sprítomňuje posolstvo Pána Ježiša, je veľmi veľká hodnota pre farské spoločenstvo. Zároveň aj Vy viete, že len pokojný a radostný kňaz môže nadchnúť mladých, aby žili ako „soľ zeme“ v manželstve. A tiež len radostný a nesebecký kňaz môže nadchnúť mladých ľudí, aby si zvolili duchovné povolanie, a teda aby si niekto zamiloval kňazskú službu.

Ďakujem Vám všetkým, ktorí svojich kňazov podporujete Vašimi modlitbami, priateľstvom a konkrétnou službou, a ktorí nám aj pravdivo a milosrdne pomáhate prekonávať naše ľudské slabosti.

V nasledujúcich dvanástich mesiacoch sa chceme každý deň pri svätej omši osobitnou prosbou v spoločných modlitbách veriacich obrátiť k Pánovi o duchovnú posilu pre kňazov, ktorí žijú na území Bratislavskej arcidiecézy. Aj my kňazi sa chceme v nasledujúcom období vzájomne viac modliť jeden za druhého. Každý deň v nasledujúcom období sa budeme všetci kňazi modliť za jedného z nás. Pritom si však znovu pripomíname starobylú duchovnú múdrosť, ktorú naformuloval svätý Augustín a ktorá hovorí, že našimi modlitbami neoznamujeme Bohu niečo, o čom by nevedel, ale že naše modlitby nám slúžia k tomu, aby sme si hlbšie uvedomili, čo potrebujeme a viac sa tak otvorili Božiemu pôsobeniu.

Podujatia súvisiace s Rokom modlitieb za nové kňazské povolania v Bratislavskej arcdiecéze sú k dispozícii pod heslom Rok modlitieb za kňazov.

__________
Foto: Vladimir Kuric, TK KBS; Michal Svitok, TK KBS