Ecclesia - informačná a komunikačná platforma Cirkvi

ECCLESIA (z lat. cirkev, chrám) je projekt v gescii Konferencie biskupov Slovenska, ktorého primárnym zámerom je zjednodušenie komunikácie medzi veriacimi a úradmi Katolíckej cirkvi i elektronizácia procesov v rámci cirkevných inštitúcií s dôrazom na zabezpečenie a spoľahlivosť komunikácie.
Cieľom portálu elektronických služieb ecclesia je vytvoriť potrebnú infraštruktúru pre komunikáciu medzi arcidiecézami a diecézami v ramci Katolíckej cirkvi na Slovensku na jednotnom princípe tak, aby fungovala ako univerzálna služba.
Okrem toho portál zabezpečuje interné elektronické služby partikulárnych súčastí, medzi ktoré patrí zabezpečená elektronická pošta, cloudové služby, elektronizácia tribunálu a pod.


Informácie o platforme:
Služby platformy ecclesia
Popis platformy, softvér, návody, prístupy k platforme ecclesia
Kontaktné miesta platformy ecclesia
Newsletter ecclesia info

Ďalšie články a informácie o platforme ecclesia.

Verejné webové stránky platformy ecclesia sú k dispozícii na adrese:

www.ecclesia.sk

Verejné webové stránky portálu elektronických služieb ecclesia obsahujú informácie o základných službách portálu, portfóliu koncových služieb, mediálne informácie a prednášky, ktoré odzneli na verejných fórach i informácie o zapojených súčastiach.


Služby portálu elektronických služieb Katolíckej cirkvi:

Všetky služby platformy ecclesia, ktoré sú k dispozícii pre Bratislavskú arcidiecézu, sú k dispozícii na webovej stránke:

abuba.ecclesia.sk

Na stránke abuba.ecclesia.sk je k dispozícii krátky popis jednotlivých služieb, aktuálny stav ich dostupnosti i odkazy na webové rozhrania týchto služieb.


Popis platformy, softvér, návody, prístupy k platforme ecclesia

Potrebné informácie, návody i softvér pre využívanie elektronických služieb ecclesia sú pre používateľov Bratislavskej arcidiecézy k dispozícii na arcidiecéznom úložisku dokumentov FILR.


Kontaktné miesta platformy ecclesia

Označenie farského úradu, ktorý zároveň slúži ako univerzálne kontaktné miesto, t.j. miesto, ktoré zabezečuje elektronický obeh dokumentov.

Zoznam univerzálnych kontaktných miest, t.j. farských úradov, na ktorých je prevádzkovaný formulárový systém platformy ecclesia, bude ešte doplnený...


Newsletter ecclesia info

Newsletter ecclesia info je informačným listom, ktorý sa venuje projektu ecclesia.
Obsahuje rozhovory s predstaviteľmi zapojených súčastí, informácie o platforme a prináša novinky o využívaní platformy v Katolíckej cirkvi na Slovensku.

Jednotlivé čísla informačného listu ecclesia info sú k dispozícii na prevzatie v prílohe.
V súčasnosti sa informačný list nevydáva, staré čísla sú k dispozícii pre prehĺbenie pohľadu na portál služieb ecclesia.