Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Pridal dňa
Oznámenia o voľných pracovných miestach
 
Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II., Osloboditeľská 27, Bratislava, prijme
- učiteľa/učiteľku 1. stupňa základnej školy,
- pedagogického asistenta/asistentku.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.
 
Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky ponúka voľné pracovné miesta na pozície:
- učiteľ NEJ na dohodu s nástupom ihneď.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.
 
Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho ponúka voľné pracovné miesta na pozície:
- majster odborného výcviku pre odbor 3447 K Grafik digitálnych médií na plný úväzok,
- učiteľ odborných predmetov v odbore elektrotechnika na dohodu.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.
Predpokladaný nástup od 25. augusta 2022.
 
Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej prijme
- učiteľa/učiteľku MŠ.
Bližšie informácie u riaditeľky školy: 0903 959 743, riaditel@cmsbilikova.sk.
 
Spojená škola sv. Františka z Assisi ponúka voľné pracovné miesta na pozície
- učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou nemecký jazyk,
- učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou anglický jazyk,
- učiteľ/učiteľka pre I. stupeň ZŠ,
- vychovávateľ/vychovávateľka.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke.
Predpokladaný nástup od 1. septembra 2022.