Realizácia projektov za podpory hlavného mesta SR Bratislavy z Grantového programu Ars Bratislavensis

Pridal dňa

V roku 2019 Bratislavská arcidiecéza realizovala dva projekty s podporou hlavného mesta SR Bratislavy z Grantového programu Ars Bratislavensis, ktorý sa orientuje na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v Slovenskej republike a v zahraničí.

Z Grantového programu Ars Bratislavensis bola podporená realizácia nasledovných projektov:
– Projekt č. MAGDG1900197 s názvom „Reštaurovanie drevených biskupských insígnií arcibiskupa Juraja Lippaya“, dotácia vo výške 1.000,-EUR
– Projekt č. MAGDG1900198 s názvom „Reštaurovanie odevu kardinála Petra Pázmánya – časť 1._ práce plánované na rok 2019“, dotácia vo výške 3.200,-EUR

V rokoch 2009-2011 sa na podnet Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavskej arcidiecézy realizoval archeologický výskum podzemia presbytéria Dómu sv. Martina v Bratislave. V rámci výskumu sa podarilo nájsť a identifikovať uzavretú hrobovú komoru, v ktorej sa nachádzali ostatky významných cirkevných hodnostárov, kardinála Petra Pázmánya a jeho nástupcu arcibiskupa Juraja Lippaya.

Reštaurovaním pohrebného odevu kardinála Petra Pazmánya a funerálnych biskupských insígnií arcibiskupa Juraja Lippaya sa ochráni naše hmotné kultúrne dedičstvo, ktoré má pre Bratislavu veľký význam z pohľadu udržiavania histórie aj v jej hmatateľnej podobe. Jedná sa o výnimočné projekty, ktoré majú nielen celomestský, ale aj medzinárodný význam, keď že ide o významné cirkevné osobnosti z čias Uhorska, ktoré môžu prilákať množstvo návštevníkov.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na prevzatie v prílohe.