Realizované projekty obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok

Pridal dňa

V roku 2011 Bratislavská arcidiecéza realizovala štyri projekty s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z dotačného programu Obnovme si svoj dom, ktorý je určený na podporu projektov obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.

Z dotačného programu Obnovme si svoj dom bola podporená realizácia nasledovných projektov:
projekt č. MK-1816/2011/1.1 s názvom Kostol rímskokatolícky sv. Martina, ÚZPF č. 198/1, Rudnayovo nám. č. 1, Bratislava – prípravná dokumentácia k obnove fasád, dotácia vo výške 19.000 EUR;
projekt č. MK-1817/2011/1.1 s názvom Kostol rímskokatolícky sv. Martina, ÚZPF č. 198/1, Rudnayovo nám. č. 1, Bratislava. Sanácia krovu presbytéria a halového trojlodia – ošetrenie drevených konštrukcií proti hubám a drevokaznému hmyzu, dotácia vo výške 34.000 EUR;
projekt č. MK-1818/2011/1.1 s názvom Kostol rímskokatolícky sv. Martina, Rudnayovo nám. č. 1, Bratislava, ÚZPF č. 198/1 – obnova severného portálu, dotácia vo výške 19.000 EUR;
projekt č. MK-1821/2011/1.1 s názvom Dom meštiansky, Prepoštská 12, 81101 Bratislava, ÚZPF č. 183/0 – obnova strechy vrátane krovu a obnova uličných fasád, dotácia vo výške 15.000 EUR.