Rekonštrukcia a reštaurátorské práce na Katedrále sv. Martina

Pridal dňa

Vláda Slovenskej republiky prijala 27. novembra 2019 uznesenie č. 574, ktorým deklarovala svoju trvalú prioritu pomáhať Bratislave plniť funkciu hlavného mesta Slovenskej republiky ako politického, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra Slovenska, pričom s týmto cieľom zároveň podporila vybrané projekty na území hlavného mesta v rámci možností a disponibilných zdrojov štátneho rozpočtu.
Jedným z podporených projektov je i projekt Rekonštrukcia a reštaurátorské práce na Katedrále sv. Martina.

Predmetom realizáce projektu Rekonštrukcia a reštaurátorské práce na Katedrále sv. Martina je obnova kamenných prvkov fasády presbytéria katedrály - Dómu sv. Martina v Bratislave.

Zmluva o dielo, ktorej obsahom je realizácia projektu, je k dispozícii v prílohe na prevzatie.

__________
Foto: Štefan Komorný