Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Významný nález v Dóme – Katedrále sv. Martina

V sobotu 23. januára 2010 sa v Katedrále sv. Martina uskutočnila slávnostná svätá omša ku cti svätého Jána Almužníka, ktorému je zasvätená jedna z kaplniek chrámu. Na záver slávnosti bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský prítomných informoval, že skupine odborníkov sa podarilo vo svätyni chrámu identifikovať hrob a pozostatky jezuitu, kardinála a ostrihomského prímasa Petra Pázmánya.

Arcibiskup Zvolenský sa stretol s bratislavským županom Pavlom Frešom

V pondelok 18. januára 2010 sa bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja stretol s bratislavským županom Pavlom Frešom. Arcibiskup Zvolenský prezentoval záujem o spoluprácu v jednotlivých oblastiach spadajúcich do kompetencií samosprávnych krajov. Ide o oblasti školstva, sociálnych služieb a kultúry.

Stránky