Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Relikvie svätého Cyrila priniesli do Katedrály sv. Martina

Vo štvrtok 30. decembra 2010 večer prevzal bratislavský arcibiskup-metropolita Stanislav Zvolenský ostatky svätého Konštantína - Cyrila, ktoré do Katedrály svätého Martina priniesol nitriansky diecézny biskup Viliam Judák v sprievode kanonikov Nitrianskej kapituly. Relikviár do katedrály vniesli v slávnostnej procesii a uložili pred hlavný oltár.

Bratislavský arcibiskup odovzdal starostovi Bukoviec svätomartinskú zbierku

V stredu 15. decembra 2010 popoludní odovzdal bratislavský arcibiskup-metropolita Stanislav Zvolenský starostovi obce Bukovce, Jaroslavovi Paličkovi svätomartinskú zbierku, na ktorú prispeli veriaci celej Bratislavskej arcidiecézy v rámci sviatku jej patróna, svätého Martina. Finančný obnos 84.228 € je určený na obnovu povodňami zničeného mosta v Bukovciach.

Zomrel kňaz Mons. Ján Plank

V utorok 30. novembra 2010 zomrel vo veku 83 rokov a v 42. roku kňazstva Mons. Ján Plank. Narodil sa 30. októbra 1927 v Blatnom, za kňaza bol vysvätený 25. augusta 1968. Od toho istého roku pôsobil ako kaplán v Novom Meste nad Váhom, od roku 1971 ako ceremonár a potom ako archivár Biskupského úradu v Trnave. Titul pápežského kaplána Monsignor mu bol udelený v roku 1973. Od roku 1982 bol administrátorom a potom farárom v Novej Dedine. Od júla roku 2008 bol na odpočinku v rodnej obci Blatné.

Biblia dňom i nocou - príhovory arcibiskupa Zvolenského

V rámci súvislého čítania a počúvania Svätého písma, ktoré prebiehalo od 21. do 26. novembra 2010 v kostole sv. Ladislava v Bratislave pod názvom Biblia dňom i nocou, bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský okrem úryvkov Sv. písma, ktorými sa zapojil medzi zástup čítajúcich, predniesol i príhovory, ktorými započal a s požehnaním i zakončil toto duchovné podujatie.

Stránky