Veľkonočné sviatky 2015 v Katedrále sv. Martina

Pridal dňa

Liturgické prežívanie Veľkého týždňa a slávenie mystéria vykupiteľskej obety i víťazstva Pána v obradoch Veľkonočného trojdnia má byť ovocím pôstneho putovania spoločenstva veriacich našej arcidiecézy. Srdečne všetkých pozývame sláviť veľkonočné sviatky v Katedrále sv. Martina v Bratislave spolu s našimi otcami biskupmi.

Ćlánok obsahuje audio záznamy homílií prednesených počas jednotlivých slávení.

 
Zelený štvrtok, 2. apríla

  9.30 - omša svätenia olejov, pri ktorej diecézny biskup Mons. Stanislav Zvolenský posvätí krizmu, požehná olej katechumenov a olej na pomazanie chorých a kňazi si obnovia sľuby, ktoré zložili pri svojej vysviacke.
Missa Chrismatis - zvukový záznam homílie Mons. Stanislava Zvolenského

Prevzatie zvukového záznamu: mp3 (12MB, 128kbps)

17.00 - sv. omša na pamiatku Pánovej večere
Pamiatka Pánovej večere - zvukový záznam homílie Mons. Jozefa Haľka

Prevzatie zvukového záznamu: mp3 (13.2MB, 128kbps)
 
Veľký piatok, 3. apríla

  9.00 - pobožnosť krížovej cesty

15.00 - veľkopiatočné obrady utrpenia a smrti Pána Ježiša
Veľkopiatočné obrady - zvukový záznam homílie Mons. Jozefa Haľka

Prevzatie zvukového záznamu: mp3 (13.6MB, 128kbps)
 
Biela sobota, 4. apríla

  8.00 - modlitba Liturgie hodín (posvätné čítanie a ranné chvály)

19.30 - veľkonočná vigília zmŕtvychvstania Pána

Audio záznam homílie Mons. Stanislava Zvolenského je k dispozícii na prevzatie vo fomáte mp3 (12.8MB, 64kbps).
 
Veľkonočná nedeľa, 5. apríla

10.30 - slávnostná pontifikálna sv. omša v nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania

Audio záznam homílie Mons. Stanislava Zvolenského je k dispozícii na prevzatie vo fomáte mp3 (13.1MB, 64kbps).

9.00 - rozhlasová sv. omša v nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania z Kostola Sv. Rodiny v Bratislave

Audio záznam homílie Mons. Jozefa Haľka je k dispozícii na prevzatie vo fomáte mp3 (34.8MB, 256kbps).

__________
Foto: Štefan Komorný, TK KBS