Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Nový organ v Katedrále sv. Martina

V týchto dňoch v bratislavskej Katedrále sv. Martina vstúpilo do záverečnej fázy budovanie nového organa. Odborníci z Nemecka začnú o niekoľko dní s intonovaním a ladením nástroja. Dokončenie týchto prác, závislých aj od stálej vonkajšej teploty, sa predpokladá začiatkom leta tohto roka, keď by mal byť organ slávnostne uvedený do prevádzky. Dátum inaugurácie bude včas oznámený.

Výročie posviacky Katedrály sv. Martina

V pondelok 8. marca 2010 sa v bratislavskej Katedrále sv. Martina uskutočnila slávnostná svätá omša pri príležitosti výročia konsekrácie chrámu v roku 1452. Hlavný celebrant, bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský v homílii vyjadril radosť z krásy chrámu a na základe slov svätého Augustína rozjímal nad veriacimi ako stavebnými súčasťami duchovného chrámu, ktorý je pevný práve na základe „pojiva lásky“.

Zomrel kňaz Alojz Gubala

19. februára 2010 v popoludňajších hodinách náhle zomrel vo veku 71 rokov kňaz Alojz Gubala. Narodil sa 25. februára 1939 v Piešťanoch, za kňaza ho v bratislavskom Dóme svätého Martina vysvätil dňa 5. júna 1966 trnavský biskup Ambróz Lazík.

Významný nález v Dóme – Katedrále sv. Martina

V sobotu 23. januára 2010 sa v Katedrále sv. Martina uskutočnila slávnostná svätá omša ku cti svätého Jána Almužníka, ktorému je zasvätená jedna z kaplniek chrámu. Na záver slávnosti bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský prítomných informoval, že skupine odborníkov sa podarilo vo svätyni chrámu identifikovať hrob a pozostatky jezuitu, kardinála a ostrihomského prímasa Petra Pázmánya.

Arcibiskup Zvolenský sa stretol s bratislavským županom Pavlom Frešom

V pondelok 18. januára 2010 sa bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja stretol s bratislavským županom Pavlom Frešom. Arcibiskup Zvolenský prezentoval záujem o spoluprácu v jednotlivých oblastiach spadajúcich do kompetencií samosprávnych krajov. Ide o oblasti školstva, sociálnych služieb a kultúry.

Stránky