Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Arcibiskup Zvolenský na vedeckej konferencii v Ríme

V piatok dňa 27. novembra 2009 sa bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský zúčastnil na Európskej univerzite v Ríme medzinárodnej konferencie na tému Svätá Stolica a politická moc v stredovýchodnej Európe medzi dvomi svetovými vojnami. Vo svojom úvodnom prejave arcibiskup Zvolenský pozdravil rektora Európskej univerzity a ako veľký kancelár bratislavskej Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského vyjadril radosť zo spolupráce bratislavskej fakulty s „Universitá Europea di Roma“ a za možnosť prezentovať na vedeckej úrovni vzťahy medzi Svätou Stolicou a ostatným štátmi Európy.

Zomrel kňaz Pavol Hrebíček

V pondelok 12. októbra 2009 zomrel vo veku 75 rokov kňaz Pavol Hrebíček. Narodil sa 24. apríla 1934 v Dolných Orešanoch, za kňaza bol vysvätený 2. decembra 1956; ako kaplán pôsobil v Jacovciach, Piešťanoch, Pezinku a Vrbovom. Potom bol administrátorom farností Jarovce, Častá, Horné Trhovište; farárom a dekanom v Maduniciach, napokon výpomocným duchovným v Senici.

Stránky