Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

V nedeľu 6. júna 2010 predpoludním sa na bratislavskom Primaciálnom námestí uskutočnila slávnostná svätá omša pri príležitosti sviatku Kristovho Tela a Krvi. Hlavným celebrantom bol pápežský nuncius Mons. Mario Giordana, homíliu predniesol bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Po svätej omši sa uskutočnila procesia ulicami Bratislavy.

Homíliu bratislavského arcibiskupa Zvolenského prinášame v plnom znení...

Homília bratislavského arcibiskupa na omši za obete leteckého nešťastia pri Katyni

V utorok 13. apríla 2010 sa v bratislavskej Katedrále svätého Martina uskutočnila sv. omša za obete leteckého nešťastia pri Katyni, pri ktorom zahynul poľský prezident Lech Kaczyński a ďalší významní predstavitelia Poľskej republiky. Bohoslužbe predsedal bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý sa v homílii prihovoril prítomným kňazom, rehoľníkom i ostatným veriacim. Homíliu prinášame v plnom znení...

Veľkonočný koncert v Katedrále svätého Martina

V nedeľu 28. marca 2010 sa v Katedrále svätého Martina o 15.00 hodine v spolupráci Arcibiskupského úradu v Bratislave a Slovenskej filharmónie uskutočnil koncert, v rámci ktorého bolo uvedené dielo Josepha Haydna Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži.
Katedrálny zbor sv. Martina viedol zbormajster Dušan Bill a Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala dirigent Ewalda Danela.
Meditácie k siedmym posledným vetám ukrižovaného Ježiša Krista, ktoré predniesol bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, prinášame v plnom znení...

Nový organ v Katedrále sv. Martina

V týchto dňoch v bratislavskej Katedrále sv. Martina vstúpilo do záverečnej fázy budovanie nového organa. Odborníci z Nemecka začnú o niekoľko dní s intonovaním a ladením nástroja. Dokončenie týchto prác, závislých aj od stálej vonkajšej teploty, sa predpokladá začiatkom leta tohto roka, keď by mal byť organ slávnostne uvedený do prevádzky. Dátum inaugurácie bude včas oznámený.

Výročie posviacky Katedrály sv. Martina

V pondelok 8. marca 2010 sa v bratislavskej Katedrále sv. Martina uskutočnila slávnostná svätá omša pri príležitosti výročia konsekrácie chrámu v roku 1452. Hlavný celebrant, bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský v homílii vyjadril radosť z krásy chrámu a na základe slov svätého Augustína rozjímal nad veriacimi ako stavebnými súčasťami duchovného chrámu, ktorý je pevný práve na základe „pojiva lásky“.

Zomrel kňaz Alojz Gubala

19. februára 2010 v popoludňajších hodinách náhle zomrel vo veku 71 rokov kňaz Alojz Gubala. Narodil sa 25. februára 1939 v Piešťanoch, za kňaza ho v bratislavskom Dóme svätého Martina vysvätil dňa 5. júna 1966 trnavský biskup Ambróz Lazík.

Stránky