Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Príhovor Mons. Stanislava Zvolenského na Biskupskej synode

V sobotu 11. októbra 2008 predpoludním vystúpil na desiatej generálnej kongregácii Biskupskej synody v Ríme aj bratislavský arcibiskup - metropolita Stanislav Zvolenský. Svoj príspevok predniesol ako druhý v poradí po príhovore vietnamského biskupa Mons. Josepha Vo Duc Minha. Slová arcibiskupa Zvolenského prinášame v plnom znení...

Veni Sancte na RKCMBF UK v Bratislave

V utorok 23. septembra 2008 sa o deviatej hodine dopoludnia v bratislavskej Katedrále sv. Martina v Bratislave konala slávnostná pontifikálna sv. omša, a to pri príležitosti začiatku akademického roka na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. Omšu celebroval bratislavský arcibiskup - metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, koncelebrovali Mons. Ján Sokol, arcibiskup trnavský a dekan fakulty doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. za účasti ďalších kňazov, vyučujúcich, študentov i zamestnancov fakulty.

Stránky