Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Arcibiskupi Stanislav Zvolenský a Ján Babjak sa v Ríme stretli s pútnikmi

Pri príležitosti udeľovania arcibiskupských pálií bratislavskému arcibiskupovi – metropolitovi Stanislavovi Zvolenskému a prešovskému arcibiskupovi - metropolitovi Jánovi Babjakovi vycestovalo do Ríma vyše štyristo slovenských pútnikov, z toho asi polovica gréckokatolíckych veriacich. Deň pred odovzdaním pálií, v sobotu 28. júna predpoludním sa obaja arcibiskupi s pútnikmi stretli v najstaršej rímskej mariánskej bazilike Santa Maria Maggiore.

Arcibiskup Zvolenský na pútnickom mieste Báč

Vo štvrtok 19. júna zavítal bratislavský arcibiskup - metropolita Mons. Stanislav Zvolenský do pútnickeho miesta Báč. Ako hlavný celebrant slúžil svätú omšu v maďarskej reči, slovensky predniesol kázeň o dôležitosti mariánskej úcty; o mimoriadnych javoch, ktorými Boh niekedy potvrdzuje zbožnosť mariánskych ctiteľov; o Panne Márii ako matke a vzore oddanosti Bohu.

Zakončenie školského roka na RKCMBF UK v Bratislave

Vo štvrtok 12. júna 2008 sa na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského slávnostným Te Deum zakončil školský rok. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol bratislavský arcibiskup – metropolita a veľký kancelár fakulty Mons. Stanislav Zvolenský. Vo svojej homílii pripomenul dôležitosť teologického poznania, ale aj paralelného duchovného zrenia poslucháčov i pedagógov.

Bratislavského arcibiskupa prijal primátor mesta Bratislava

Primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský prijal v utorok 13. mája na pôde Primaciálneho paláca bratislavského arcibiskupa – metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského. „Dohodli sme sa na spolupráci, ktorá vychádza z princípu vzájomnej výhodnosti,“ uviedol bratislavský arcibiskup, podľa ktorého sa táto spolupráca bude odohrávať v dvoch rovinách. „V rovine materiálnej, keďže Cirkev je vlastníkom istých historických pamiatok v meste Bratislava a v oblasti duchovnej, kde zase Bratislavská arcidiecéza chce byť duchovnou podporou pre obyvateľov Bratislavy,“ dodal Zvolenský.

Stránky