Noví kňazi a diakoni Bratislavskej arcidiecézy

Pridal dňa

V sobotu 11. júna 2011 vysvätil v Katedrále svätého Martina bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský štyroch diakonov a štyroch novokňazov. Diakonmi pre službu v Bratislavskej arcidiecéze sa stali Ing. Ivan Barus zo Stupavy, Stanislav Čúzy z Bratislavy - Rače, Lukáš Filo z Dubodiela a Mgr. Michal Fratrič z Bratislavy - Vrakune. Novokňazmi sa stali Mgr. Tomáš Krampl z Bratislavy - Rače, Attila Nemes z Nových Zámkov, Peter Pajerský zo Senca a Lukáš Uváčik z Piešťan.

V slávnostnej homílii rozvinul arcibiskup Zvolenský myšlienku pôsobenia Ducha Svätého v tých, ktorí vstupujú do posvätnej služby Bohu i ľuďom. Počas vysviacky Duch Svätý človeka výnimočne pozdvihuje, pozdvihuje na službu, ktorá je súčasne znakom veľkej Božej dôvery ako aj výzvou k napĺňaniu veľkej ľudskej zodpovednosti. Tento veľký dar totiž prijímame do „hlinených nádob“ našej ľudskej krehkosti, preto je dôležitá sústavná otvorenosť pre Pánovu milosť. Pre tú sa človek otvára cez vnútornú pokoru i lásku aj k tým, ktorí podozrievavo spochybňujú život kňaza podľa jeho posvätného povolania. A tak sa javí znova veľmi aktuálnou evanjeliová výzva modliť sa, prosiť za dobrých kňazov a nové duchovné povolania.

__________
Foto: Peter Zimen, TK KBS
Fotografie z vysviacky je možné nájsť vo fotobanke TK KBS.