Arcibiskup Stanislav Zvolenský na Svätodušnej púti v Šaštíne

Pridal dňa

Na Svätodušnej púti v Šaštíne celebroval v nedeľu 12. júna 2011 slávnostnú svätú omšu bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

V homílii zdôraznil, že všetci pokrstení sme sústavne oživovaní tým istým Duchom Svätým. Dýchnutím na apoštolov im Pán Ježiš udelil dar Ducha Svätého, čoho predobrazom je na inom mieste Svätého Písma stvorenie človeka, keď mu Boh práve vdýchnutím duše daroval život. Duch Svätý aj nám dáva život, predovšetkým keď nám Boh odpúšťa hriechy - vtedy akoby do nás opäť vdýchol Ducha, aby sme znovu nadobudli život s Ním. Preto sú významnými symbolmi pôsobenia Ducha Svätého oheň a vietor, ktoré premieňajú to, čoho sa dotknú: vietor posúva veci zo svojho miesta podobne ako oheň, ktorý ich tiež úplne premieňa. Takto môže Duch Boží premieňať aj nás.

__________
Fotografie z púte je možné nájsť vo fotobanke TK KBS.