Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Obnovme našu vieru a mravnosť!

V Katedrále sv. Martina arcibiskup Stanislav Zvolenský približuje veriacim biblické texty.

Bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na ďalší ročník biblických stretnutí formou Lectio divina, v ktorých bude pokračovať cyklus rozjímaní nazvaných Obnovme našu vieru a mravnosť! Témy desiatich stretnutí, ktoré sú súčasťou duchovného programu k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, tvoria jednotlivé prikázania Desatora priblížené cez biblické príbehy a posolstvá. Od septembra 2012 do júna 2013 sa uskutočňuje desať biblikých stretnutí v Katedrále sv. Martina vždy prvú stredu v mesiaci o 20.00.

Katedrálny organový festival - III. ročník

V Katedrále sv. Martina sa od 9. augusta do 13. septembra uskutoční tretí ročník medzinárodného Katedrálneho organového festivalu. Na organe Geralda Woehla zaznievajú skladby známych autorov v podaní slovenských i zahraničných interpretov.

Záštitu nad festivalom prevzali bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský a minister kultúry SR Marek Maďarič.

250. výročia posvätenia Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne

Srdečne Vás pozývame na slávenie 250. výročia posvätenia národnej svätyne – Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Bohatý program sprevádzajúci toto vzácne výročie je pripravený na 11. a 12. augusta 2012.
Pontifikálnu sv. omšu, ktorú bude v nedeľu 12. augusta 2012 o 10.30 sláviť J. E. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, prinesie televízia LUX priamom prenose.

Otvorenie Roku svätých Cyrila a Metoda

V roku 2013 si pripomíname 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Toto jubileum nemá byť len historickou spomienkou, ale predovšetkým príležitosťou obnoviť si vieru, aby sme mohli byť pokračovateľmi evanjeliového svedectva sv. Cyrila a Metoda v dnešnom svete.
S týmto zámerom - ako bezprostredná príprava a zároveň začiatok slávenia jubilea príchodu sv. Cyrila a Metoda - bude 5. júla na slávnosť slovanských vierozvestov svätých Cyrila a Metoda na celonárodnej púti v Nitre otvorený Rok sv. Cyrila a Metoda.

Obnovme našu vieru a mravnosť!

Image: 

V Katedrále sv. Martina arcibiskup Stanislav Zvolenský približuje veriacim biblické texty.

Bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na ďalší ročník biblických stretnutí formou Lectio divina. Cyklus rozjímaní nazvaných Obnovme našu vieru a mravnosť! je súčasťou duchovnej prípravy k jubileu misie sv. Cyrila a Metoda u nás. Od septembra 2011 do júna 2012 sa uskutočňuje desať biblikých stretnutí v Katedrále sv. Martina vždy prvú stredu v mesiaci o 20.00.

Posledné stretnutie tohoto cyklu sa uskutočnilo 6. júna 2012.
Ďalší cyklus bude otvorený 5. septembra 2012 témou: Absolútny primát Boha (Ex 32,1-20).

Zomrel kňaz Bratislavskej arcidiecézy Miloš Ondrejkovič

V pondelok 21. mája 2012 zomrel v Bratislave vo veku 88 rokov kňaz ThDr. Miloš Ondrejkovič. Narodil sa 5. júna 1924 v Sučanoch, za kňaza bol vysvätený v Bratislave 4. júna 1967.
Ako kaplán krátko pôsobil v roku 1967 v Novej Bani; od roku 1968 pôsobil pätnásť rokov ako vicerektor bratislavského Kňazského seminára a tajomník Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty. Od roku 1983 do roku 1998 bol administrátorom farnosti Devín a súbežne od roku 1972 pôsobil v Bratislave Podhradí. Od roku 2006 bol výpomocným duchovným v Kostole Milosrdných bratov a Kostole svätého Ladislava.

Svätá omša s pohrebnými obradmi za kňaza Vladimíra Jukla

V utorok 1. mája predpoludním zomrel vo veku 87 rokov kňaz, prírodovedec, trpiteľ z obdobia päťdesiatych rokov a predstaviteľ tajnej Cirkvi, Vladimír Jukl. Svätú omšu s pohrebnými obradmi bude celebrovať bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský v utorok 8. mája o 12.00 v Dóme sv. Martina v Bratislave. Vladimír Jukl bude pochovaný na cintoríne v Slávičom údolí vedľa svojich príbuzných.

Stránky