Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Svätá omša za chorých

Katolícka cirkev si aj v tomto roku dňa 11. februára, v deň spomienky na Preblahoslavenú Pannu Máriu Lurdskú, pripomenie – v poradí už dvadsiaty prvý – Svetový deň chorých.
Pri tejto príležitosti bude v pondelok 11. februára 2013 o 18.00 bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský sláviť sv. omšu za všetkých chorých bratov a sestry v Kostole Milosrdných bratov na Námestí SNP v Bratislave.

Svätomartinské trojdnie 2012

Počas konania Trojdnia sú priebežne dopĺňané informácie a záznamy homílií z jednotlivých dní.

Pri príležitosti sviatku sv. Martina, patróna katedrálneho chrámu i celej našej Bratislavskej arcidiecézy, sa od 9. do 11. novembra 2012 koná už tradičné Svätomartinské trojdnie.
Celé podujatie, ktorého hlavnou témou je Odkaz sv. Martina pre Rok viery, je taktiež súčasťou aktivít prebiehajúcich v rámci Roku viery.

Odhalenie pamätnej tabule Antonovi Bernolákovi

V rámci podujatia Dni Antona Bernoláka v Bratislave bude Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, celebrovať slávnostnú svätú omšu vo Farskom kostole sv. Kríža v Devíne v nedeľu 4. novembra 2012. Po skončení svätej omše, ktorá sa začne o 9.30, bude nasledovať odhalenie pamätnej tabule jazykovedca a kňaza Antona Bernoláka na budove fary v Devíne.

Otvorenie Roku viery v Bratislavskej arcidecéze

Vo štvrtok 11. októbra 2012 sa začína Rok viery, ktorý vyhlásil pápež Benedikt XVI. Pri tejto príležitosti bude vo štvrtok 11. októbra o 18.30 v Katedrále sv. Martina slávená sv. omša, ktorou sa naša arcidecéza zapája do otvorenia i aktivít Roku viery zameraného na jej prehĺbenie a obnovu.
Súčasťou duchovného programu počas Roku viery v našej arcidiecéze budú pravidelné mesačné sv. omše v Katedrále sv. Martina - vždy druhý štvrtok v mesiaci o 18.30. Tematicky budú zamerané na priblíženie dvanástich článkov apoštolského vyznania viery.

Stránky