Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

22. svetový deň chorých v Bratislavskej arcidiecéze

Katolícka cirkev si aj v tomto roku 11. februára, v deň spomienky Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, pripomenie – v poradí už dvadsiaty druhý – Svetový deň chorých.
V súvislosti s týmto významným dňom pozornosti a ľudskej solidarity s našimi trpiacimi a chorými bratmi a sestrami pozýva Bratislavská arcidiecéza všetkých zdravotníckych pracovníkov (lekárov, lekárky, zdravotné sestry, ošetrovateľov), tých, ktorí sa o chorých starajú doma i všetkých ľudí dobrej vôle na sv. omšu, ktorá sa uskutoční v utorok 11. februára 2014 o 18.30 rímskokatolíckom farskom kostole v Bratislave na Kramároch.

Spomienka na sv. Jána Almužníka

Bratislavská arcidiecéza všetkých srdečne pozýva pripomenúť si život a príklad dobročinnosti svätého Jána Almužníka, ktorého telo je uložené v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Vo štvrtok 23. januára 2014 budú k úcte tohto svätca sláviť sv. omšu o 17.00 obaja bratislavskí biskupi Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Jozef Haľko.

Sväté omše s katechézami k Roku viery

Súčasťou duchovného programu počas Roku viery v našej arcidiecéze sú pravidelné mesačné sv. omše v Katedrále sv. Martina vždy druhý štvrtok v mesiaci o 17.00, ktorých cieľom je priblíženie dvanástich článkov apoštolského vyznania viery.
Vo štvrtok 10. októbra 2013 o 17.00 bola slávená posledná sv. omša s homíliou bude tematicky zameraná na katechézu posledného článku Apoštolského vyznania viery.

Svätomartinské trojdnie 2013

Pri príležitosti sviatku sv. Martina, patróna katedrálneho chrámu i celej našej Bratislavskej arcidiecézy, sa od 9. do 11. novembra 2013 koná už tradičné Svätomartinské trojdnie.
V tomto roku bude hlavnou témou myšlienka zo Svätého písma: Viera bez skutkov je mŕtva.

Stránky