Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Prijatie kandidátok medzi Bohu zasvätené panny

Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský prijme do stavu Bohu zasvätených panien tri pripravené kandidátky z Bratislavskej arcidiecézy. Ide o prvú liturgickú slávnosť takéhoto charakteru za obdobie piatich rokov jestvovania Bratislavskej arcidiecézy. Liturgický obrad sa uskutoční počas slávnostnej svätej omše v sobotu 28. septembra 2013 o 10.00 v Katedrále sv. Martina v Bratislave.

Modlitbové stretnutie za pokojné vyriešenie konfliktu v Sýrii

V jezuitskom kostole v Bratislave sa v sobotu 7. novembra od 20.00 do 21.00 uskutoční modlitbové stretnutie za pokojné vyriešenie konfliktu v Sýrii za účasti otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského.
Modlitby za pokoj budú sprevádzané spevmi z Taizé. Kto by sa chcel aktívne zapojiť, môže prísť na nácvik do jezuitského kostola už o 19.30.

Duchovné sprevádzanie relikvie sv. Cyrila na internete (aktualizované)

Relikviu sv. Cyrila bude možné v druhej polovice leta duchovne sprevádzať aj prostredníctvom internetu. Umožní to špeciálna stránka, ktorá je súčasťou projektu cesty bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka v Kanade a v Spojených štátoch amerických. Každý, kto sa na nej zaregistruje, dostane počas piatich týždňov od júla do septembra myšlienky na rozjímania a ďalšie informácie.

Koncertné uvedenie oratória Cyril a Metod

Bratislavská arcidiecéza v rámci slávenia jubilejného roku 1150. výročia príchodu našich vierozvestov - svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda na územie našich predkov všetkých srdečne pozýva na koncertné uvedenie oratória majstra Pavla Kršku s názvom CYRIL A METOD, ktoré sa uskutoční v Katedrále sv. Martina v Bratislave v piatok 5. júla 2013 o 19.00
Na koncerte sa zúčastní aj pápežský legát J. Em. kardinál Franc Rodé.

Stránky