Svätomartinské trojdnie 2013

Pridal dňa

Pri príležitosti sviatku sv. Martina, patróna katedrálneho chrámu i celej našej Bratislavskej arcidiecézy, sa od 9. do 11. novembra 2013 koná už tradičné Svätomartinské trojdnie.
V tomto roku bude hlavnou témou myšlienka zo Svätého písma: Viera bez skutkov je mŕtva.

 
Program Svätomartinského trojdnia v roku 2013:

sobota 9. novembra 2013
16.00: Svätú omšu bude sláviť bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.
17.00: Lampiónový sprievod detí.
 
nedeľa 10. novembra 2013
10.30: Svätú omšu bude sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
 
pondelok 11. novembra 2013
17.00: Svätá omša, pri ktorej sa v homílii prihovorí P. Augustín Slaninka, farár v Bratislave-Prievoze.

Detský lampiónový sprievod, ktorý pripravuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, bude začínať sv. omšou, ktorú bude sláviť v sobotu 9. novembra o 16.00 hod. otec biskup Mons. Jozef Haľko. Po sv. omši sprievod s lampiónmi prejde ulicami Starého Mesta až do Františkánskeho kláštora, kde bude pre deti pripravený program spojený s občerstvením. Podujatie bude spojené aj so zbierkou pre chudobných. Deti môžu priniesť drobnosti spolu s venovaním, ktorých sa zrieknu a venujú ich starým ľuďom a deťom v Rumunsku. Na túto milú udalosť pozývame najmä rodiny s deťmi. Lampióny je potrebné priniesť si z domu so sebou.

V súvislosti so sviatkom sv. Martina sa budúcu nedeľu pri všetkých sv. omšiach bude konať Svätomartinská dobročinná zbierka, ktorej výťažok bude použitý na vybudovanie kotolne v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Nocľaháreň pomáha bezdomovcom prežiť ťažkú situáciu, v ktorej sa nachádzajú. Vykurovanie a prístup k teplej vode na umývanie zabezpečí dôstojnejšie podmienky ľuďom bez domova.

__________

Správa o slávení Svätomartinského trojdnia je k dispozícii na stránkach Tlačovej kancelárie KBS.

Video zo slávenia Svätomartinského trojdnia je možné zhliadnuť taktiež na stránkach Tlačovej kancelárie KBS.

__________
Foto: Štefan Komorný