Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Začiatok diecéznej fázy procesu blahorečenia v Bratislavskej arcidiecéze

Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský ako diecézny biskup Bratislavskej arcidiecézy v nedeľu 9. júna 2013 o 15.00 vo farskom kostole sv. Michala Archanjela v Skalici slávnostným obradom otvorí diecéznu fázu procesu blahorečenia Janka Havlíka, bohoslovca Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.

Celosvetová eucharistická adorácia

Svätý Otec - pápež František pozval všetkých veriacich k spoločnej celosvetovej hodinovej eucharistickej adorácii, ktorá sa má konať v čo najväčšom počte kostolov a farností po celom svete v nedeľu 2. júna 2013. V našom časovom pásme na Slovensku je to od 17.00 do 18.00. Toto výnimočné podujatie sa koná v rámci Roku viery a v blízkosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi.

Verejná oslava Božieho tela na Primaciálnom námestí v Bratislave

Verejná oslava sviatku Božieho tela sa bude konať v nedeľu 2. júna 2013 o 10.30 na Primaciálnom námestí v Bratislave. Sv. omšu bude sláviť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Po sv. omši pôjde procesia s Najsvätejšou oltárnou sviatosťou cez Klobučnícku ulicu a Námestie SNP pred Kostol sv. Jána z Mathy na Hurbanovom námestí, kde sa slávnosť zakončí ďakovným chválospevom a udelením eucharistického požehnania. Všetkých srdečne pozývame na túto mimoriadnu duchovnú udalosť v meste Bratislava.

Turíčna vigília v Katedrále sv. Martina v Bratislave

V predvečer slávnosti Zoslania Ducha Svätého - v sobotu 18. mája 2013 - bude v Katedrále sv. Martina v Bratislave bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský predsedať liturgickému sláveniu turíčnej vigílie.

Všetkých srdečne pozývame plnšie prežiť tajomstvo zoslania Ducha Svätého, bohatším počúvaním Božieho slova si pripraviť srdce na jeho príchod a v modlitbách sa spoločne zjednotiť v prosbe o jeho dary. Začiatok turíčnej vigílie bude o 19.00 hod.

Bratislavskí bohoslovci v Nedeľu Dobrého Pastiera vo viacerých farnostiach

Predstavení a bohoslovci Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave sa v tomto roku rozhodli priblížiť verejnosti prostredie kňazského seminára takým spôsobom, že namiesto zvyčajného dňa otvorených dverí navštívia v Nedeľu Dobrého Pastiera (4. veľkonočná nedeľa - 21. apríla 2013) niektoré farnosti, kde zídenému spoločenstvu veriacich svojou prítomnosťou, programom a svedectvami sprostredkujú kúsok zo života kandidátov pripravujúcich sa na prijatie sviatosti diakonátu a kňazstva.

Veľkonočné slávenia v Katedrále sv. Martina

I v tomto roku bude naše pôstne putovanie zavŕšené prežívaním Veľkého týždňa a slávením mystéria vykupiteľskej obety v obradoch Veľkonočného trojdnia, ktorým bude v Katedrále sv. Martina predsedať bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.
Prinášame rozpis veľkonočných slávení i audio záznamy homílií, ktoré pri jednotlivých sláveniach odzneli.

Stránky