Oznamy

Oznamy Arcibiskupského úradu v Bratislave.

Veľkonočné sviatky 2015 v Katedrále sv. Martina

Liturgické prežívanie Veľkého týždňa a slávenie mystéria vykupiteľskej obety i víťazstva Pána v obradoch Veľkonočného trojdnia má byť ovocím pôstneho putovania spoločenstva veriacich našej arcidiecézy. Srdečne všetkých pozývame sláviť veľkonočné sviatky v Katedrále sv. Martina v Bratislave spolu s našimi otcami biskupmi.

Ćlánok obsahuje audio záznamy homílií prednesených počas jednotlivých slávení.

Prihlášky do kňazského seminára

Informujeme, že uchádzači o prijatie na denné štúdium katolíckej teológie (6-ročné štúdium) na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí sa chcú stať kňazmi a začať formáciu v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, môžu podávať prihlášky na štúdium do 31. marca 2015 na adresu fakulty.
Na 6-ročné denné štúdium katolíckej teológie sa môžu prihlásiť aj tí, ktorí po jeho absolvovaní zostanú laikmi. Katolícka teológia externou formou (5-ročné štúdium) určená pre laikov sa od najbližšieho akademického roka 2015/2016 už neotvára.

II. ročník potravinovej zbierky pre chudobných

V týždni od 10. novembra do soboty 15. novembra 2014 sa bude v Bratislave v obchodnom dome na Kamennom námestí konať druhý ročník charitnej potravinovej zbierky pre chudobných. Zakúpené trvanlivé potraviny a hygienické potreby môžu dobrodinci odovzdať dobrovoľníkom charity, ktorí budú k dispozícii pri východe z obchodného domu v pracovných dňoch od 14.00 do 20.00 hod. a v sobotu od 10.00 do 19.00 hod.

Stránky