Oznamy

Oznamy Arcibiskupského úradu v Bratislave.

2% dane pre Komisiu pre mládež a Bratislavskú arcidiecéznu charitu

Všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí majú tú možnosť, pozývame podporiť 2% z odvedenej dane dva subjekty Bratislavskej arcidiecézy, ktoré sa uchádzajú o získanie finačnej pomoci pre svoju činnosť aj týmto spôsobom. Ide o Komisiu pre mládež Bratislavskej arcidiecézy a Bratislavskú arcidiecéznu charitu.

Príspevok z odvedených daní môže byť užitočnou pomocou pre ich činnosť a poslúži dobrému dielu v rámci Bratislavskej arcidiecézy.

Vyjadrujeme srdečnú vďačnosť každému, kto sa rozhodne ich podporiť.

Konkrétne informácie o možnosti podpory 2% z dane sú uvedené v prílohách.

Úmrtie: zomrel kňaz Bratislavskej arcidiecézy vdp. Peter Farkas

V pondelok 9. decembra 2013 vo večerných hodinách zomrel vo veku 40 rokov kňaz Bratislavskej arcidiecézy vdp. PaedDr. Mgr. Peter Farkas, administrátor Farnosti Boldog (Dekanát Senec). Pohrebné obrady za zomrelého kňaza budú v piatok 13. decembra 2013 a začnú sv. omšou o 13.30 vo farskom kostole vo Veľkom Bieli. Po skončení pohrebnej sv. omše bude telo zomrelého kňaza uložené na miestnom cintoríne v časti Malý Biel, kde bude očakávať slávne vzkriesenie.

Zomrel Mons. ThDr. Štefan Morovics, kňaz Bratislavskej arcidiecézy

V piatok 27. septembra podvečer zomrel v Bratislave kňaz Mons. ThDr. Štefan Morovics. Pohrebnú svätú omšu za zosnulého kňaza bude v Katedrále svätého Martina v Bratislave v stredu 2. októbra 2013 o 10.00 hod. celebrovať bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Pohrebné obrady budú pokračovať o 14.00 hod. v kostole a na cintoríne vo Farnosti Báč, kde zosnulý kňaz dlhoročne pôsobil.

Nový riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity

V utorok, 10. apríla 2012 bol za riaditeľa Bratislavskej arcidiecéznej charity menovaný Ing. Alojz Marek. Nahradil vo funkcii doterajšiu riaditeľku, PhDr. Katarínu Rašlovú, ktorá vo vedení charitných diel v Bratislave pracovala pätnásť rokov. Bratislavská arcidiecézna charita sa venuje službe starým a chorým v dome seniorov Charitas, formou agentúry domácej starostlivosti a v domove sociálnych služieb Samária.

Stránky