Oznamy

Oznamy Arcibiskupského úradu v Bratislave.

Inštrukcia k miestu vysluhovania sviatosti zmierenia

Inštrukcia otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského kk miestu vysluhovania sviatosti zmierenia v čase mimoriadneho stavu v Slovenskej republike.

Inštrukcia k vysluhovaniu sviatosti zmierenia vydaná pre Bratislavskú arcidiecézu dňa 17. marca 2020 v časti hygienických opatrení dávala praktické usmernenia pri vysluhovaní sviatosti zmierenia v spovedniciach.

Ako je to s individuálnym podaním svätého prijímania do rúk?

V rámci prvých opatrení, ktoré zaviedla Bratislavská arcidiecéza začiatkom marca v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, bola i možnosť podávania sv. prijímania na ruku. Keďže sa na Konferenciu biskupov Slovenska viacerí obracajú so žiadosťou o vysvetlenie, ako je to v súčasnej situácii s podávaním svätého prijímania do rúk v individuálnych prípadoch, dávame k dispozícii stanovisko KBS schválené na plenárnom zasadaní v Čičmanoch.

Inštrukcia o pastoračných návštevách v domácnostiach

Inštrukcia otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského k pastoračným návštevám veriacich v domácnostiach v čase mimoriadneho stavu v Slovenskej republike.

Pri žiadosti veriaceho o poskytnutie duchovnej starostlivosti v jeho domácnosti kňaz má zvážiť, ktoré stretnutia sú naozaj potrebné, aby redukoval riziko nakazenia seba a mohol tak byť vo farnosti k dispozícii tým, ktorí budú potrebovať duchovnú službu neodkladne. Pri pastoračných návštevách, ktoré je potrebné vykonať, má kňaz dodržať všetky hygienické opatrenia.

Zrušenie formačného stretnutia mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza oznamuje zrušenie formačného stretnutia mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania Bratislavskej arcidiecézy, ktoré sa malo uskutočniť v sobotu 28. marca 2020 v Aule Benedikta XVI. na RK CMBF UK v Bratislave vzhľadom na situáciu so šírením ochorenia Covid-19 a prijatými mimoriadnymi opatreniami na Slovensku.

Ďakujeme za porozumenie a pozývame k modlitbe, aby sme túto situáciu prekonali s pokojom a s vedomím Božej pomoci a ochrany Sedembolestnej Panny Márie a sv. Martina, patróna našej arcidiecézy.

Od 10. 3. do 23. 3. 2020 nebudú slávené verejné bohoslužby (aktualizované)

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) rešpektuje zákaz organizovania verejných podujatí v súvislosti s výskytom nového koronavírusu na Slovensku, preto sa v slovenských kostoloch najbližšie dva týždne neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby.

V plnom znení prinášame stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k zákazu verejného slávenia bohoslužieb:

Uzatvorenie škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej arcidiecézy

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, v súlade s rozhodnutiami mesta Malacky, Bratislavského samosprávneho kraja, hlavného mesta Bratislavy a mesta Pezinok rozhodla uzatvoriť všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Konkrétne informácie sú na webových stránkach jednotlivých škôl.

Kontakty na Arcidiecézny školský úrad sú uvedené na webovej stránke Arcidiecézny školský úrad.

Stránky