Inštrukcia k miestu vysluhovania sviatosti zmierenia

Pridal dňa

Inštrukcia otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského kk miestu vysluhovania sviatosti zmierenia v čase mimoriadneho stavu v Slovenskej republike.

Inštrukcia k vysluhovaniu sviatosti zmierenia vydaná pre Bratislavskú arcidiecézu dňa 17. marca 2020 v časti hygienických opatrení dávala praktické usmernenia pri vysluhovaní sviatosti zmierenia v spovedniciach.

Apoštolská penitenciária vydala dňa 19. marca 2020 Nótu ohľadom sviatosti zmierenia v aktuálnej situácii pandémie, v ktorej sa píše, že „v súčasnej pandemickej krízovej situácii prináleží diecéznemu biskupovi, aby indikoval kňazom a penitentom obozretné upozornenia, ktoré treba dodržať pri individuálnom slávení sviatostného zmierenia – ako jeho slávenie na vzdušnom mieste mimo spovednice, ustanovenie vhodnej vzdialenosti, používanie ochranných rúšok – zatiaľ čo bez zmeny zostáva absolútna pozornosť voči zachovaniu spovedného tajomstva a voči potrebnej diskrétnosti.“

Na základe tejto nóty je potrebné konať individuálne slávenie sviatostného zmierenia na vzdušnom mieste mimo spovednice so zachovaním všetkých ostatných praktických hygienických a protiepidemických opatrení.

Z toho dôvodu pôvodná inštrukcia je upravená nasledovne:

Konkrétne vysluhovanie sviatosti zmierenia v čase mimoriadneho stavu v Slovenskej republike a núdzového stavu pre zdravotnícke zariadenia (stav 17. marca 2020) nech sa koná nasledovne:

Spovedník, ktorý sa zdržiava na mieste, kde vysluhuje sviatosť zmierenia, musí mať spolupracovníka, ktorý dohliada na dodržiavanie hygienických predpisov.

Spovedník, jeho spolupracovník alebo spolupracovníci a rovnako penitenti musia mať každý z nich na tvári rúško, ktoré zakrýva nos a ústa.

Spolupracovník spovedníka dohliada na to, aby každý penitent čakajúci na svätú spoveď mal na tvári (na nose i ústach) rúško a aby rozostupy medzi čakajúcimi penitentami boli minimálne 1,5 metra. V prípade priaznivého počasia nech penitenti v určených rozostupoch čakajú vonku a do kostola nech vstúpia vo chvíli, keď prídu na rad, na čo ich upozorní spolupracovník spovedníka.

Oddelenie spovedníka a penitenta je vhodné zabezpečiť:
– buď spovednou mriežkou, ktorá musí byť pokrytá fóliou z nepriepustného materiálu (igelit), ak je v kostole možné použiť kľačadlo so spovednou mriežkou;
– alebo fóliou z nepriepustného materiálu (igelit) upevnenou na vhodnom stojane, ktorý je umiestnený medzi miestom spovedníka a kľačadlom/sedadlom penitenta, pričom vždy je potrebné preveriť možnosť primeraného hlasového kontaktu.
Je vhodné, aby bariéra (spovedná mriežka pokrytá fóliou alebo stojan pokrytý fóliou) medzi spovedníkom a penitentom bola umiestnená bližšie k spovedníkovi a ďalej od pentitenta.

Fóliu na spovednej mriežke a všetko, čo prichádza do kontaktu s rukami penitenta, treba pravidelne dezinfikovať (napr. pri kontinuálnom spovedaní raz za hodinu). Pri kontinuálnom spovedaní okrem pravidelnej dezinfekcie fólie na spovednej mriežke je potrebné ju aj denne vymieňať za novú.

Vo farnosti treba stanoviť, kedy bude spovedník k dispozícii na kňazskú službu vysluhovania sviatosti zmierenia. Podľa pastoračnej situácie treba stanoviť čo najširšiu možnosť prijatia sviatosti zmierenia.

__________
Foto: Pixabay.com, koláž ABU Bratislava