Prihlášky do kňazského seminára

Pridal dňa

Informujeme, že uchádzači o prijatie na denné štúdium katolíckej teológie (6-ročné štúdium) na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí sa chcú stať kňazmi a začať formáciu v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, môžu podávať prihlášky na štúdium do 31. marca 2015 na adresu fakulty.
Na 6-ročné denné štúdium katolíckej teológie sa môžu prihlásiť aj tí, ktorí po jeho absolvovaní zostanú laikmi. Katolícka teológia externou formou (5-ročné štúdium) určená pre laikov sa od najbližšieho akademického roka 2015/2016 už neotvára.

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní a bohosloveckej fakulte je možné nájsť na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk.

Pre získanie bližších informácií o živote budúcich kňazov v seminári je možné navštíviť stránky Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda www.kscm.sk alebo stránku bohosloveckého časopisu Adsum www.adsum.sk.

Naši otcovia biskupi všetkých pozývajú k vrúcnym modlitbám za nové duchovné povolania, múdrosť formátorov a svätosť kňazov.

__________
Foto: ADSUM