Fotoalbum

Udalosti a podujatia v obraze.

Inaugurácia prezidenta Slovenskej republiky

V pondelok 15. júna 2009 sa v rámci inaugurácie prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča uskutočnila v Katedrále svätého Martina ekumenická pobožnosť, pri ktorej predniesli príhovor bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský a generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Miloš Klátik. Príhovor arcibiskupa Zvolenského prinášame v plnom znení...

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

V nedeľu 14. júna 2009 sa na bratislavskom Primaciálnom námestí uskutočnila svätá omša pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej, po ktorej nasledovala procesia cez mesto ku Kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička). Hlavným celebrantom bolo apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana, pričom homíliu predniesol bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Homíliu bratislavského arcibiskupa prinášame v plnom znení...

Lectio divina Školy Pavlovho slova v obrazoch

Fotografie z jednotlivých stretnutí v Katedrále sv. Martina, počas ktorých Mons. Stanislav Zvolenský približuje Pavlove texty formou Lectio divina:
3. septembra: Nový kurz v Pavlovom živote
1. októbra: Naturel slobody a radosti v Kristovi
5. novembra - Náš domov v nebesiach...
4. februára - Spoločnosť, štát a národ u Pavla
4. marca - Efektívne sebaobmedzovanie

Stránky