Svätomartinské triduum

Bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský srdečne pozýva všetkých veriacich na slávenie Svätomartinského tridua v dňoch 6., 7., 8. a 11. novembra 2009 v Katedrále svätého Martina v Bratislave.

Program podujatia:

piatok 6. novembra 2009
18.00: Svätá omša s homíliou na tému „Martin na ceste ku krstu“, ktorú prednesie Mgr. Ján Adamus, dekan dekanátu Bratislava – stred;
sobota 7. novembra 2009
18.00: Svätá omša s homíliou na tému „Martin na ceste ku kňazstvu“, ktorú prednesie Mgr. Branislav Čaniga, dekan dekanátu Bratislava - sever;
nedeľa 8. novembra 2009
10.30: Svätá omša s homíliou na tému „Martin ako biskup na ceste hľadania Božej vôle“, ktorú prednesie Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita;
streda 11. novembra 2009
18.00: Slávnostná svätá omša, ktorú celebruje a homíliu prednesie Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita.

Fotografie z prvého dňa slávenia Svätomartinského tridua v Katedrále sv. Martina je možné nájsť vo Fotobanke TK KBS.