Posviacka nového chrámu v Bratislave - Krasňanoch

Pridal dňa

Bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský 13. júna 2009 za účasti generálneho vikára Mons. Jána Formánka, kňazov bratislavských dekanátov a širokej verejnosti slávnostne posvätil nový chrám v Bratislave - Krasňanoch.

Konsekrácia chrámu sa však uskutočnila aj za prítomnosti ordinára OS a OZ SR Mons. Františka Rábeka, jeho väzenského vikára Mons. Bartolomeja Juhása a kancelára ThDr. Tibora Ujlackého, keďže tento chrám sa rozhodol bratislavský arcibiskup darovať do užívania ako katedrálny práve vojenskému ordinariátu, ktorý bol doteraz bez vlastnej katedrály.

Po odovzdaní symbolických kľúčov od chrámu arcibiskupovi, vošli biskupi, kňazi a veriaci do svätyne, aby sa zúčastnili bohoslužby, počas ktorej arcibiskup Zvolenský konsekroval novostavbu kostola, ktorú si postavili veriaci žijúci na sídlisku v Krasňanoch za dva roky pod vedením správcu farnosti v Rači vdp. Mgr. Miloša Kohútka.

Liturgická slávnosť vyvrcholila záverečným príhovorom Mons. Zvolenského, v ktorom veriacim oznámil a vysvetlil svoje rozhodnutie, na základe ktorého novopostavený chrám dá do užívania Ordinariátu OS a OZ SR, pričom bude naďalej plniť funkciu aj filiálneho kostola račianskej farnosti pre veriacich žijúcich v Krasňanoch, ale bude zároveň povýšený na katedrálny chrám vojenského ordinára zasvätený sv. Šebastiánovi, patrónovi vojakov i samotného vojenského ordinariátu.

Počas slávnosti boli preto k obetnému stolu položené okrem ostatkov blahoslavenej sestry Zdenky aj ostatky sv. Šebastiána, ktoré doteraz spočívali v prvej vojenskej kaplnke v Nitre. Mons. Zvolenský svoje rozhodnutie zdôvodnil slovami, ktoré vystihli skutočnosť jednoty Cirkvi a Božieho ľudu, ale aj veľkej nádeje v duchovný potenciál, ktorý sa v Krasňanoch na sídlisku medzi veriacimi nachádza. Na druhej strane Mons. Rábek vo svojom príhovore prejavil veľkú úctu a vďačnosť arcibiskupovi i miestnym veriacim za veľkorysosť, pričom prisľúbil, že kapláni Ordinariátu OS a OZ SR, ktorí budú nový chrám spravovať, zodpovedne poslúžia aj veriacim Bratislavskej arcidiecézy.

Slávnosť bola ukončená požehnaním, kyticami kvetov, odovzdaním darov a spoločným agapé veriacich, dobrodincov, sponzorov, zástupcov stavebných firiem, biskupov a prítomných kňazov. Vojenská diecéza doteraz užívala ako hlavný chrám Kostol sv. Jána z Mathy – Trojičku v Bratislave. Odteraz bude mať skutočný katedrálny chrám, v ktorom sa duchovná služba ordinára i jeho vojenských, policajných a väzenských kaplánov bude môcť naplno prejaviť aj v prospech veriacich žijúcich na sídlisku v Krasňanoch.

__________
Zdroj: TK KBS
Foto: Peter Zimen, TK KBS

Fotoreportáž z posviacky je možné nájst vo Fotobanke TK KBS.