Lectio divina 2016 – 2017: Rodina v Knihe Genezis

Pridal dňa

Modlitbové stretnutia formou Lectio divina v akademickom roku 2016 – 2017, v rámci ktorých otec arcibiskup Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina približuje veriacim biblické texty.

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vedie ďalší ročník modlitbových stretnutí nad Svätým písmom formou Lectio divina pod názvom Rodina v Knihe Genezis. Hlboké obrazy a výpovede z Knihy Genezis dotýkajúce sa vzťahu muža a ženy, rodiny i celého ľudského spoločenstva vo svetle Božieho plánu, ale i drámy ľudského hriechu sú základom pre desať modlitbových stretnutí, ktoré sa konajú v Katedrále sv. Martina od septembra 2016 do júna 2017 vždy v prvú stredu v mesiaci o 20.00. Celý text a zvukový záznam budú po každom modlitbovom stretnutí dostupné i na tejto webovej stránke.

Modlitbové stretnutia formou Lectio divina, ktoré prebiehali v akademickom roku 2016 – 2017, sú ukončené. Tešíme sa na ďalší ročník:-)

Program stretnutí:
 
7. september 2016: Muž a žena (Gn 1,24-2,3)
 
5. október 2016: Manželstvo a ľudská krehkosť (Gn 2,15-3,20)
 
2. november 2016: Previnenie brata (Gn 4,1-16)
 
7. december 2016: Rodina celého ľudstva (Gn 6,9-7,7)
 
4. január 2017: Abrahámova rodina (Gn 11,27-30.12,1-7)
 
1. február 2017: Ľudské riešenia (Gn 16,1-16)
 
1. marec 2017: Láska rodičov k deťom (Gn 22,1-19)
 
5. apríl 2017: Požehnanie pre novú rodinu (Gn 29,1-20)
 
3. máj 2017: Rodičia a súrodenci (Gn 37,2-11)
 
7. jún 2017: Zmierenie v rodine (Gn 44,14-45,5)

__________

Prednesené Lectio divina sú postupne uverejňované na webovej stránke Arcibiskupského úradu ako zvukové nahrávky vo formáte MP3 a tiež aj v textovej forme.
Názvy a termíny jednotlivých stretnutí spolu s biblickými súradnicami vybraných úryvkov sú uvedené aj na plagáte v prílohe.