Rodina celého ľudstva (Gn 6,9-7,7)

Pridal dňa

Lectio divina úryvku z Knihy Genezis pod názvom Rodina celého ľudstva (Gn 6,9-7,7) z cyklu Rodina v Knihe Genezis.

Prinášame plný text a audio záznam z Lectio divina, ktoré odznelo v Katedrále sv. Martina 7. decembra 2016.


Zvukový záznam predneseného Lectio divina:


Prevzatie zvukového záznamu: mp3 (71.5MB, 256kbps)

Text Lectio divina na webových stránkach Bratislavského arcibiskupstva bude ešte doplnený...