Príhovory

Príhovory pri rozličných príležitostiach.

Audio záznam homílie Mons. Stanislava Zvolenského z celobratislavskej slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

V nedeľu 7. júna sa v Bratislave konala verejná oslava sviatku Božieho tela. Počas pontifikálnej svätej omše na Primaciálnom námestí sa v homílii veriacim prihovoril bratislavský arcibiskup - metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Po svätej omši nasledovala procesia s Najsvätejšou oltárnou sviatosťou ulicami mesta - z Primaciálneho námestia cez Klobučnícku ulicu, Námestie SNP až pred kostol sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí, kde zaznelo Te Deum a bolo udelené požehnanie s Najsvätejšou oltárnou sviatosťou mestu Bratislava a jeho obyvateľom.

Audio záznam homílie Mons. Jozefa Haľka zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Katedrále sv. Martina

Vo štvrtok 4. júna 2015 bola našimi otcami biskupmi v Katedrále sv. Martina slávená svätá omša zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. V homílii sa veriacim prihovoril bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

Po svätej omši sa uskutočnila eucharistická procesia so štyrmi oltárikmi vo vnútornom priestore Katedrály.

Audio záznam homílie Mons. Jozefa Haľka z Turíčnej púte v Šaštíne

Turíčna púť, ktorá sa pri príležitosti slávnosti Zoslania Ducha Svätého konala v dňoch 23. až 25. mája v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, bola zavŕšená na Svätodušný pondelok putovaním skôr narodených a chorých. Pri tejto príležitosti predsedal sláveniu sv. omše o 10.00 bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, ktorý sa v homílii aj prihovoril pútnikom.

Audio záznam homílie Mons. Stanislava Zvolenského z Turíčnej púte v Šaštíne

Tradičná Turíčna púť, ktorá sa pri príležitosti slávnosti Zoslania Ducha Svätého konala v dňoch 23. až 25. mája v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, vyvrcholila nedeľňajšou pontifikálnou sv. omšou, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bol bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Po stopách pútnika

Piata katechéza bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka v rámci Roka zasväteného života, ktorá pod názvom Po stopách pútnika zaznela v rámci mládežníckej sv. omše v kapucínskom Kostole sv. Štefana na Župnom námestí v Bratislave v piatok 15. mája 2015 o 19.00 hodine.

Šaty robia človeka?

Štvrtá katechéza bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka v rámci Roka zasväteného života, ktorá pod názvom Šaty robia človeka? zaznela v rámci mládežníckej sv. omše v kapucínskom Kostole sv. Štefana na Župnom námestí v Bratislave v piatok 17. apríla 2015 o 19.00 hodine.

Stránky