Príhovory

Príhovory pri rozličných príležitostiach.

Cirkev plná života

Image: 

V Katedrále sv. Martina arcibiskup Stanislav Zvolenský približuje veriacim biblické texty.

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na ďalší ročník modlitbových stretnutí nad Svätým písmom formou Lectio divina pod názvom Cirkev plná života. Podnetom na rozjímavé uvažovanie a modlitbu sú v tomto ročníku biblické úryvky zo Skutkov apoštolov.
Od septembra 2013 do júna 2014 sa uskutočňuje desať modlitbových stretnutí v Katedrále sv. Martina vždy v prvú stredu v mesiaci o 20.00. Celý text a zvukový záznam budú po každom modlitbovom stretnutí dostupné i na tejto webovej stránke.

Séria prednášok - Sociálna náuka Cirkvi

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský všetkých srdečne pozýva na sériu prednášok o Sociálnej náuke Katolíckej cirkvi, ktoré prebiehajú vždy tretiu stredu v mesiaci počas celého akademického roka (od septembra 2013 do júna 2014) v aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK na Kapitulskej ulici v Bratislave so začiatkom o 19.00.

Stránky