Svätý rok milosrdenstva

Sv. Otec František vyhlásil Svätý rok milosrdenstva, ktorý začína slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 8. decembra 2015 a zavŕši sa 20. novembra 2016, v nedeľu Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa vesmíru a živej tváre Otcovho milosrdenstva:
„Drahí bratia a sestry, často som premýšľal o tom, ako by Cirkev mohla urobiť očividnejším svoje poslanie byť svedkom milosrdenstva. Je to cesta, ktorá začína duchovným obrátením. A musíme kráčať touto cestou. Preto som sa rozhodol vyhlásiť mimoriadne jubileum, ktoré sa zameria na Božie milosrdenstvo. Bude to Svätý rok milosrdenstva. Chceme ho prežívať vo svetle Pánových slov: «Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec» (Lk 6,36).“

Oficiálne informácie venované Roku milosrdenstva sú na internete uvedené na stránkach Tlačovej kancelárie KBS (všetky tématické správy).
Informácie na celocirkevnej úrovni spolu s kalendárom veľkých podujatí s pápežom Františkom v rámci Roka milosrdentva sú uvedené na oficiálnej stránke Jubilea milosrdenstva.
Slovenský text, audio nahrávka a ďalšie podklady k hymne Svätého roku milosrdenstva sú k dispozícii na prevzatie na stránke TK KBS.
Informácie o Bránach milosrdenstva v Bratislavskej arcidiecéze sú k dispozícii na stránke Informácie o Bránach milosrdenstva.

Týždeň Cirkvi pre mládež

Týždeň po nedeli 13. novembra sa v Cirkvi na Slovensku slávi ako Týždeň Cirkvi pre mládež. V týchto dňoch chceme v našich farnostiach a spoločenstvách viac myslieť na mládež, ktorá neprestáva byť nádejou Cirkvi. Bratislavská diecéza, ale aj iné diecézy na Slovenku, ponúkajú mladým viacero akcií, ktoré môžu priblížiť srdcia mladých k Bohu.

Výročná púť v Marianke

V dňoch 9.-11. septembra sa bude konať výročná púť v Marianke. Bohatý duchovný program púte vyvrcholí v nedeľu 11.septembra o 10.30 pontifikálnou sv. omšou, ktorú bude sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Ďalšie informácie o púti sú uvedené v prílohe.

Sv. omša pri príležitosti svätorečenia blahoslavenej Matky Terezy

Kongregácia sestier misionárok lásky (Sestry Matky Terezy) pozýva pri príležitosti svätorečenia blahoslavenej Matky Terezy na slávenie sv. omše v pondelok 5. 9. o 17.00 do Katedrály sv. Martina v Bratislave, kde bude hlavným celebrantom bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

__________
Foto: Pixabay.com, CC0 Public Domain

Stránky