Informácie o Bránach milosrdenstva v Bratislavskej arcidiecéze

Pridal dňa

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vydal 19. novembra 2015 dekrét, ktorým vychádzajúc z buly Svätého Otca Františka Misericordiae vultus určil na území Bratislavskej arcidiecézy chrámy, na ktorých budú Brány milosrdenstva pre získanie daru odpustkov počas mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva.

Pre hojný duchovný úžitok z nesmierneho daru Božieho milosrdenstva, ktorý sa nám osobitným spôsobom ponúka v chrámoch, na ktorých boli Brány milosrdenstva na Tretiu adventnú nedeľu otvorené, prinášame odkazy na informácie o duchovnej službe v týchto chrámoch:

– Katedrála svätého Martina v Bratislave
– Národná bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne
– Bazilika Narodenia Panny Márie v Marianke
– Farský kostol svätého Antona Paduánskeho v Báči
– Františkánsky kostol Zvestovania Pána v Bratislave

__________
Foto: Leonello Spada - Návrat mártnotratného syna, public domain, Wikimedia.org