Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Otvorenie Roka kňazov v bratislavskej Katedrále sv. Martina

V piatok 19. júna o 10:00 sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutoční slávnostná svätá omša pri príležitosti otvorenia Roka kňazov. Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Svätý otec Benedikt XVI., 16. marca 2009, vo svojom liste adresovanom plenárnemu zasadaniu Kongregácie pre klérus ohlásil rok kňazov, ktorý otvorí v Ríme 19. júna 2009, pričom pozval miestne cirkvi, aby sa k tomuto otvoreniu spoločne pridali.

Deň otvorených dverí v bratislavskom seminári

Na 5. veľkonočnú nedeľu 10. mája 2009 sa uskutoční v Kňazskom seminári svätých Cyrila a Metoda v Bratislave Deň otvorených dverí.
Podujatie začne slávením latinskej sv. omše o 9.00 v Katedrále sv. Martina s následnou prehliadkou seminára. Hosťom Dňa otvorených dverí bude český skladateľ duchovnej hudby, virtuóz, pedagóg, otec šiestich detí a hlboko veriaci človek Miloš Bok. Stretnutie sa skončí slávnostnými vešperami.
Všetci sú srdečne pozvaní.

Stránky