Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

V nedeľu 6. júna 2010 sa o 10.30 na bratislavskom Primaciálnom námestí uskutoční svätá omša pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej. Hlavným celebrantom bude apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana, homíliu prednesie bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Po skončení svätej omše bude nasledovať procesia so Sviatosťou Oltárnou z námestia do kostola sv. Jána z Mathy (Trojička), v ktorom bude zakončená eucharistickým požehnaním;

Omša za obete leteckého nešťastia

V utorok 13. apríla 2010 o 17.00 sa v bratislavskej Katedrále svätého Martina uskutoční svätá omša za obete leteckej tragédie, pri ktorej zahynul poľský prezident Lech Kaczyński a ďalší významní predstavitelia Poľskej republiky.
Omšu bude celebrovať bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý veriacich pozýva k spoločnej modlitbe za obete nešťastia i za ich pozostalých.

Spomienka na výročie Barbarskej noci

V utorok 13. apríla 2010 sa v bratislavskej Katedrále svätého Martina o 21.00 uskutoční spomienka na 60. výročie Barbarskej noci, čiže noci jednorazovej likvidácie všetkých kláštorov na Slovensku (13. apríla 1950).

Pobožnosť, ktorú uvedie hlahol dómskych zvonov, bude viesť bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Koncert v Katedrále svätého Martina

V nedeľu 28. marca 2010 o 15.00 sa v Katedrále svätého Martina uskutoční v spolupráci Arcibiskupského úradu v Bratislave a Slovenskej filharmónie veľkonočný koncert. Dielo Josepha Haydna Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži uvedú Katedrálny zbor sv. Martina pod taktovkou zbormajstra Dušana Billa a Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala pod vedením dirigenta Ewalda Danela. Meditácie k siedmym posledným vetám ukrižovaného Ježiša Krista prednesie bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

Spomienka na sviečkovú manifestáciu v Dóme sv. Martina

Vo štvrtok 25. marca 2010 o 18.00 sa v Dóme sv. Martina uskutoční slávnostná svätá omša pri príležitosti 22. výročia sviečkovej manifestácie v roku 1988. Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, kázeň prednesie pražský svätiaci biskup Mons. Václav Malý a modlitby zaspievajú členovia bývalých bratislavských mládežníckych chrámových zborov.

Stránky