Deň zasväteného života v Katedrále sv. Martina

V utorok 2. februára 2010 o 17.00 sa bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský stretne so zasvätenými osobami, pôsobiacimi na území Bratislavskej arcidiecézy.
Stretnutie začne svätou omšou v Katedrále svätého Martina a bude pokračovať v aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty.