Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Program, logo a webová stránka návštevy pápeža na Slovensku

Tlačové stredisko Svätej stolice 21. júla 2021 oznámilo oficiálny program návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku.
Pri tejto príležitosti bolo zverejnené i logo spolu s mottom návštevy a oficiálna stránka Konferencie biskupov Slovenska, prostredníctvom ktorej budú poskytované informácie k apoštolskej ceste.

Hrdí na rodinu 2021

Srdečne pozývame na deviaty ročník podujatia Hrdí na rodinu, ktorým chceme verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Podujatie sa uskutoční v sobotu 24. júla 2021 o 15.00 v Bratislave na Kapitulskej ulici a Rudnayovom námestí pri Katedrále sv. Martina.

Poslaním akcie je rozšíriť na Slovensku radosť, ktorú môže dať rodina a manželstvo deťom a manželia medzi sebou navzájom. Ukázať, že deti potrebujú lásku mamy a otca viac ako veci, či hmotné zabezpečenie.

Pontifikálna sv. omša na slávnosť sv. Petra a Pavla

Na slávnosť Petra a Pavla Vás srdečne pozývame na pontifikálnu svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave, ktorá sa uskutoční v deň slávnosti, 29. júna o 18.00.
Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Slávnosti sa zúčastní aj J. Ex. Mons. Giacomo Guido Ottonello, apoštolský nuncius na Slovensku, , ktorý si práve v tento deň pripomína 50. výročie svojej kňazskej vysviacky.

Slávnosť Panny Márie v Báči

Farnosť Báč pozýva veriacich na Slávnosť Panny Márie, z príležitosti výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Božej Matky. Slávnosť sa uskutoční za prítomnosti misijného kríža 52. medzinárodného eucharistického kongresu, ktorý je zároveň relikviárom tridsiatich svätých a blahoslavených, medzi inými sv. Martina, sv. Alžbety, sv. Vojtecha, košických mučeníkov, bl. Petra Gojdiča, Vasiľa Hopku, Anny Kolesárovej.

Sv. omšu celebruje 19. júna v sobotu o 17.00 hodine J. Ex. Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup metropolita. Celý program je k dispozícii v prílohe.

10. ročník Bratislavských Hanusovych Dní

Spoločenstvo Ladislava Hanusa organizuje 10. ročník Bratislavských Hanusovych Dní v dňoch 18. - 25. júna v záhrade Pálffyho paláca na Zámockej ulici. Ide o unikátny mestský spoločensko-akademický festival ponúkajúci hodnotový program na priesečníku kresťanstva a dnešnej spoločnosti.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.bhd.sk.

Slávnosť Božieho tela v Katedrále sv. Martina

Vo štvrtok 3. júna, v deň slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie telo) bude bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský o 17.00 v Katedrále sv. Martina sláviť slávnostnú svätú omšu spolu s Eucharistickou procesiou Božieho tela.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu nedeľné celobratislavské slávenie Božieho tela, ktoré býva na Primaciálnom námestí, v tomto roku nebude.

__________
Foto: Pixabay

V Nedeľu Božieho milosrdenstva zvony pozvú k modlitbe za obete pandémie

V nedeľu 11. apríla napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Jedenásteho apríla bude Katolícka cirkev sláviť Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

Stránky