Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

27. ročník koledníckej akcie Dobrá novina s mottom "Poďme niečo dobré podniknúť"

Dobrá novina 8. októbra oficiálne otvorila 27. ročník koledníckej akcie s mottom Poďme niečo dobré podniknúť, ktorou reaguje aj na výzvu Svätého Otca Františka vykročiť s odvahou k druhým ľuďom.

Riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala približuje:

“Svätý Otec František počas septembrovej návštevy Slovenska povzbudzoval mladých, aby nenechali dni svojho života plynúť ako epizódy v telenovele. Aby boli odvážni a zakorenení, aby sa nebáli dať všetko z lásky ku Kristovi a k blížnemu. Je to posolstvo, ktoré sa nesie celým jeho pontifikátom, pričom zdôrazňuje dôležitosť vychádzať v ústrety najmä ľuďom na periférii. Silné slová Svätého Otca nachádzajú odozvu u tisícok koledníkov”.

Putovanie relikvie svätého Dominika na Slovensku

Dominikáni z farnosti Bratislava - Kalvária v rámci slávenia jubilea 800 rokov od smrti sv. Dominika (1221-2021) DIES NATALIS, srdečne pozývajú na putovanie relikvie svätého Dominika na Slovensku spolu s kópiou obrazu Mascarella.

Vo farskom kostole Panny Márie Snežnej privítame relikviu v dňoch od 27.9 do 28.9. Hlavným celebrantom svätej omše v pondelok 27.9. o 18.00 bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, v utorok 28.9. o 18:00 provinciál františkanov P. František Xaverský Olbert, OFM.

Kampaň 40 dní za život

Od 22. septembra do 31. októbra sa v Bratislave uskutoční pro-life kampaň 40 dní za život.
Pokojnou modlitbovou prítomnosťou pred Ružinovskou nemocnicou, kde sa vykonávajú potraty, budeme svedčiť o ľudskosti nenarodených detí a modliť sa za ich životy.

Zapojte sa aj vy - či už priamo pred nemocnicou alebo na diaľku.

Ďalšie informácie sú k dispozícii v prílohe i na webovej stránke www.40dnizazivot.sk.

Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu

Aktualizované: Zbierka pre Kubu sa dá podporiť do konca kalendárneho roka 2021

Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní.

Slávnostná procesia pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža

V nedeľu 19. septembra srdečne pozývame na slávnostnú procesiu pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža so začiatkom pri Katedrále sv. Martina o 14.30, odkiaľ bude sprievod pokračovať mestom až na ulicu Za Sokolovňou, kde o 15.45 začne pobožnosť krížovej cesty. Program vyvrcholí svätou omšou o 17.00 v Kostole Panny Márie Snežnej.

__________
Foto: Pixabay.com

Priame prenosy a mediálne pokrytie návštevy Svätého Otca na Slovensku

Pre všetkých veriacich, ktorí z akýchkoľvek dôvodov sa nemôžu priamo zúčastniť na podujatiach spojených s návštevou pápeža Františka na Slovensku i pre všetkých ľudí dobrej vôle budú pripravené priame prenosy, mediálne pokrytie a rôzne zaujímavé informácie spojené s náštevou vo viacerých (nielen) katolíckych médiách.

Prinášame informácie o programe, ktorý ponúkne TV Lux, Rádio Lumen i RTVS.

Stránky