Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

34. výročie Sviečkovej manifestácie

Fórum kresťanských inštitúcií pozýva na spomienku 34. výročia Sviečkovej manifestácie, ktorá sa uskutoční 24.marca 2022. Po svätej omši, ktorú bude otec arcibiskup Stanislav Zvolenský bude sláviť o 19.00 v kostole Kapucínov, sa bude konať sviečkový sprievod k pamätníku, zavŕšený krátky programom (je vhodné si priniesť sviece).

__________
Foto: www.svieckovamanifestacia.sk

15. ročník Púte zaľúbených

Saleziáni don Bosca a Pavlíni srdečne pozývajú na 15. ročník Púte zaľúbených, ktorá sa uskutoční online v sobotu 19. februára 2022.

Púť je určená pre všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manželov), ale aj pre jednotlivcov. Medzi vrcholy púte patrí streamovaná sv. omša v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie, počas ktorej si chodiaci a snúbenci vyslovia predsavzatie žiť čistý vzťah a manželia obnovia svoje manželské sľuby.

Ďalšie informácie sú uvedené na stránek www.zalubeni.sk.

Príprava na X. svetové stretnutie rodín

Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti - tak znie téma X. svetového stretnutia rodín v Ríme, ktoré sa bude konať budúci rok od 22. do 26. júna 2022. Spolu s pápežom Františkom pozývame všetky rodiny našich farností k príprave na X. svetové stretnutie rodín prostredníctvom 7 katechéz, ktoré je možné študovať doma v rodine alebo v rámci farnosti.

Prvú z katechéz i ďalšie informácie nájdete na stránke: www.svetovestretnutierodin.sk.

Svätomartinské trojdnie 2021

Bratislavská arcidiecéza pri príležitosti sviatku svojho patróna – svätého biskupa Martina z Tours – všetkých srdečne pozýva na slávenie Svätomartinského trojdnia, ktoré sa koná v dňoch 9.-11. novembra v Katedrále sv. Martina v Bratislave

Svätomartinské triduum 2021 sa uskutočňuje ako poďakovanie za Boží dar návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku, osobitne za službu všetkých dobrovoľníkov, liturgických spolupracovníkov na slávení v Šaštíne a všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pripravovali a organizovali stretnutia so Svätým Ocom.

Stránky