Lectio divina 2020 – 2021: Boh dáva Ducha bez miery

Pridal dňa

Modlitbové stretnutia formou Lectio divina v akademickom roku 2020 – 2021, v rámci ktorých otec arcibiskup Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina približuje veriacim biblické texty.

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vedie ďalší ročník modlitbových stretnutí nad Svätým písmom formou Lectio divina pod názvom Boh dáva Ducha bez miery. Bibické texty, venované uvažovaniu o pôsobení Božieho Ducha Svätého vo svetle Svätého písma, sú základom pre desať modlitbových stretnutí, ktoré sa konajú v Katedrále sv. Martina od septembra 2020 do júna 2021 vždy v prvú stredu v mesiaci o 20.00. Celý text a zvukový záznam budú po každom modlitbovom stretnutí dostupné i na tejto webovej stránke.

Modlitbové stretnutia formou Lectio divina, ktoré prebiehali v akademickom roku 2020 – 2021, sú ukončené.
Tešíme sa na ďalší ročník:-)

Program stretnutí:
 
2. septembra 2020: Duch Boží sa vznášal nad vodami (Gn 1, 1-5, Gn 2, 4b-8)
 
7. októbra 2020: Kiežby Pán zoslal na všetkých svojho ducha (Nm 11, 24-30)
 
4. novembra 2020: Od toho dňa pôsobil na Dávida Pánov duch (1 Sam 16, 4-14)
 
2. decembra 2020: Nového ducha vložím do vás (Ez 36, 22-32)
 
6. januára 2021: Moc Najvyššieho ťa zatieni (Lk 1, 26-38)
 
3. februára 2021: Čo sa narodilo z Ducha, je duch (Jn 3, 1-17)
 
3. marca 2021: Všetkých naplnil Duch Svätý (Sk 2, 1-21)
 
7. apríla 2021: Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého (Rim 8, 14-27)
 
5. mája 2021: Ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom (Gal 5, 16-26)
 
2. júna 2021: Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý (1 Kor 12, 1-13)
 

__________

Prednesené Lectio divina sú postupne uverejňované na webovej stránke Arcibiskupského úradu ako zvukové nahrávky vo formáte MP3 a tiež aj v textovej forme.
Názvy a termíny jednotlivých stretnutí spolu s biblickými súradnicami vybraných úryvkov sú uvedené aj na plagáte v prílohe.