Rok zasväteného života

Sv. Otce František vyhlásil rok 2015 za Rok zasväteného života (započal sa 30.11.2014 1. adventnou nedeľou a bude končiť v januári 2016), v ktorom optikou zasväteného života prežívame vďačnú spomienku minulosti, zanietenie pre súčasnosť a dôverné otváranie sa budúcnosti.
Informácie na webe venované Roku zasväteného života sú uvedené na stránkach povolania.kbs.sk a na www.zasvatenyzivot.sk.

Sviatok Obetovania Pána v Katedrále sv. Martina s biskupmi a zasvätenými osobami

Na sviatok Obetovania Pána v utorok 2. februára 2016 budú v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 17.00 hod. sláviť svätú omšu bratislavskí biskupi Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Jozef Haľko.
Pri slávení sa stretnú so zasvätenými mužmi a ženami žijúcimi na území Bratislavskej arcidiecézy. Všetci sú pozvaní na túto slávnosť, ktorou sa zakončí Rok zasväteného života.

__________
Foto: Menologion of Basil, public domain, Wikimedia.org

Relikvie sv. Terézie z Lisieux vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie

V rámci putovania relikvií sv. Terézie z Lisieux po Slovensku sa vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave - Petržalke koná prípravná novéna s bohatým duchovným programom, ktorá vyvrcholí v nedeľu 10. januára prítomnosťou relikvií vo farskom kostole.

Relikvie sv. Terézie z Lisieux budú následne v nedeľu 10. januára popoludní približne od 14.00 až do 18.00 prítomné v Katedrále sv. Martina v Bratislave k modlitbe a ucteniu.

Púť za kňazov 2015

V sobotu 26. septembra 2015 sa uskutoční Púť za kňazov do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Púť je súčasťou 40-dňovej reťaze modlitieb a pôstu za kňazov, ktorá započala 15. septembra 2015, v deň slávenia Sedembolestnej Panny Márie a ku ktorej pozýva spoločenstvo Modlitby za kňazov.

Úmyslom púte za kňazov je duchovne sprevádzať kňazov vo všetkom, čo prežívajú vo svojej službe a vyprosovať im silu pre svätý život a správnu kňazskú službu.

Katechézy o svätom Františkovi s o. biskupom Haľkom

Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko v rámci Roka zasväteného života prednáša katechézy o svätom Františkovi, ktoré boli súčasťou mládežníckych sv. omší v kapucínskom Kostole sv. Štefana na Župnom námestí v Bratislave, konaných vždy v piatok o 19.00 hodine.
Prvá katechéza sa uskutočnila 16. januára 2015, zvyšných päť jarných katechéz bolo prednesených pravidelne každý tretí piatok v mesiaci.

Trojdnie s blahoslavenou Zdenkou

Milosrdné sestry Svätého kríža pri príležitosti liturgického sviatku blahoslavenej Zdenky srdečne pozývajú na spoločné slávenie trojdnia s blahoslavenou Zdenkou do Kostola v Podunajských Biskupiciach v dňoch 28. – 30. júla 2015.

Ďalšie informácie o trojdní, blahoslavenej sr. Zdenke, modlitbách, pútnických miestach a vypočutiach na jej príhovor sú k dispozícii na Oficiálnej stránke venovanej svätorečeniu bl. sestry Zdenky.

Priama reč Al-Kamilovi

Šiesta katechéza bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka v rámci Roka zasväteného života, ktorá pod názvom Priama reč Al-Kamilovi zaznela v rámci mládežníckej sv. omše v kapucínskom Kostole sv. Štefana na Župnom námestí v Bratislave v piatok 19. júna 2015 o 19.00 hodine.

Stránky