Misie BA

Bratislavské misie, ktoré sa uskutočnili na jeseň roku 2010 vo všetkých farnostiach Bratislavy.
Samostatné stránky podujatia sú na adrese: www.misieba.sk